Publicerad: 17 november 2023

Kostnad för namnvalsedlar

Vissa partier kan få gratis namnvalsedlar och andra får betala. Här får du veta vilka som får gratis namnvalsedlar och vad som gäller för pris och betalning av namnvalsedlarna.

Gratis namnvalsedlar för vissa partier – den så kallade fria kvoten

De partier som fick minst en procent av rösterna i något av de två senaste valen till Europaparlamentet får beställa gratis namnvalsedlar tryckta i en maxupplaga på motsvarande tre gånger antalet röstberättigade i valområdet. En preliminär uträkning från 1 mars 2023 visar att det är 23 417 000 valsedlar.

Den fria kvoten gör ingen skillnad på färgtryck eller svart tryck. Färgen på trycket styrs av färgen på partiets registrerade partibeteckning och går inte att ändra. Om partiet inte har en registrerad partibeteckning gäller den partibeteckning som är anmäld till val.

Betalning i förskott utanför den fria kvoten

Partier som inte har rätt till fria valsedlar måste betala i förskott för de namnvalsedlar som ni beställer. Det betyder att beställningen inte skickas till tryck innan beställningen inkommit. Observera att om partiet vill ha leveransgarantin så ska betalningen vara inne senast 29 februari 2024. Detta gäller också för partier med rätt till fria namnvalsedlar som vill beställa fler namnvalsedlar än den fria kvoten.

Priset för valsedlar

Avgiften för namnvalsedlar är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen omfattar startkostnaden vid tryckeriet för varje unik typ av valsedel. Den rörliga delen omfattar papper, tryckning, emballage och frakt och gäller per 1000 valsedlar.

Priset på valsedlar för val till Europaparlamentet 2024 är ännu inte bestämt. För valen 2022 var priserna:

  • Startkostnaden per valsedel (lista) var 240 kronor för svartvitt tryck samt 470 kronor för färgtryck.
  • Rörliga delens kostnad per 1000 valsedlar var 53 kronor för både svartvitt tryck respektive färgtryck.

Tilläggsbeställningar kostar lika mycket som en ursprunglig beställning, det vill säga både startavgiften och den rörliga avgiften ska betalas.

Det är Valmyndighetens nämnd som fattar beslut om priset. Du hittar det i Valmyndighetens författningssamling.

Valmyndighetens författningssamling

Valsedlar trycks endast i jämna tusental. Partier som har rätt till fria valsedlar men önskar beställa fler än den fria kvoten betalar endast priset per 1000 valsedlar så länge delar av den unika beställningen täcks av den fria kvoten. Det innebär att startavgiften täcks av den fria kvoten i dessa fall. Om ett parti däremot redan har överskridit den fria kvoten betalar partiet både startavgiften och rörlig kostnad. Detta gäller både beställning av en ny lista och vid tilläggsbeställning.

Valmyndigheten skickar valsedelsbeställningarna till tryckeri endast efter vi fått in partiets betalning.

Avgifter för makulering, destruktion och returhantering

Partier som beställer valsedlar men sedan väljer att makulera dessa ska betala samtliga kostnader för makulering och, i förekommande fall, destruktion av valsedlarna.

Partier som beställer valsedlar och sedan inte är tillgängliga vid leverans ska betala samtliga kostnader för returhantering av valsedlarna. Alla sådana kostnader kommer Valmyndigheten fakturera partiet i efterskott.

Avgifterna för valet 2024 beslutas i december 2023. Vid valen 2022 gällde följande avgifter:

  • Avgift för makulering: 660 kronor per timme.
  • Avgift för destruktion: 3 kronor per kilo.
  • Avgift för returhantering: 540 kronor per timme.

Betala in valsedelskostnaden hit

Betalning görs till Skatteverket/Valmyndigheten. Bankgiro publiceras i januari 2024.

Skriv meddelande på inbetalning

Ett parti som betalar in pengar till Valmyndigheten måste i meddelandefältet (eller på plusgiro- eller bankgirotalongen) skriva inbetalt belopp, partiets namn och att betalningen gäller valsedlar. Det gör det möjligt att koppla varje betalning till rätt beställning.