Publicerad: 7 mars 2024

Huvudinnehåll start

Kostnad för namnvalsedlar

Vissa partier kan få gratis namnvalsedlar och andra får betala. Här får du veta vilka som får gratis namnvalsedlar och vad som gäller för pris och betalning av namnvalsedlarna.

Gratis namnvalsedlar för vissa partier – den så kallade fria kvoten

De partier som fick minst en procent av rösterna i något av de två senaste valen till Europaparlamentet får beställa gratis namnvalsedlar tryckta i en maxupplaga på motsvarande tre gånger antalet röstberättigade i valområdet.

Beräkningen från 1 mars 2024 visar att den fria kvoten är 23 708 000 valsedlar för valet till Europaparlamentet 2024.

Den fria kvoten gör ingen skillnad på färgtryck eller svart tryck. Färgen på trycket styrs av färgen på partiets registrerade partibeteckning och går inte att ändra. Om partiet inte har en registrerad partibeteckning gäller den partibeteckning som är anmäld till val.

Betalning i förskott utanför den fria kvoten

Partier som inte har rätt till fria valsedlar måste betala i förskott för de namnvalsedlar som ni beställer. Det betyder att beställningen inte skickas till tryck innan beställningen inkommit. Observera att om partiet vill ha leveransgarantin så ska betalningen vara inne senast 29 februari 2024. Detta gäller också för partier med rätt till fria namnvalsedlar som vill beställa fler namnvalsedlar än den fria kvoten.

Priset för valsedlar

Avgiften för namnvalsedlar är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen omfattar startkostnaden vid tryckeriet för varje unik typ av valsedel. Den rörliga delen omfattar papper, tryckning, emballage och frakt och gäller per 1000 valsedlar.

  • Startkostnaden per valsedel (lista) är 800 kronor för svartvitt tryck samt 1120 kronor för färgtryck.
  • Rörliga delens kostnad per 1000 valsedlar är 73 kronor för både svartvitt tryck respektive färgtryck.

Tilläggsbeställningar kostar lika mycket som en ursprunglig beställning, det vill säga både startavgiften och den rörliga avgiften ska betalas.

Valmyndighetens nämnd har beslutat priserna

Det är Valmyndighetens nämnd som fattar beslut om priset. Du hittar prisuppgifterna i Valmyndighetens författningssamling som träder i kraft den 1 januari 2024. Vi kommer publicera den inom kort.

Om partiet vill beställa fler än de som ingår i fria kvoten

Valsedlar trycks endast i jämna tusental. Partier som har rätt till fria valsedlar men önskar beställa fler än den fria kvoten betalar endast det rörliga priset per 1000 valsedlar så länge delar av den unika beställningen täcks av den fria kvoten. Det innebär att startavgiften täcks av den fria kvoten i dessa fall.

Om ett parti däremot redan har överskridit den fria kvoten betalar partiet både startavgiften och rörlig kostnad. Detta gäller både beställning av en ny lista och vid tilläggsbeställning.

Valmyndigheten skickar valsedelsbeställningarna till tryckeri endast efter vi fått in partiets betalning.

Avgifter för makulering, destruktion och returhantering

Partier som beställer valsedlar men sedan väljer att makulera dessa ska betala samtliga kostnader för makulering och, i förekommande fall, destruktion av valsedlarna.

Partier som beställer valsedlar och sedan inte är tillgängliga vid leverans ska betala samtliga kostnader för returhantering av valsedlarna. Alla sådana kostnader kommer Valmyndigheten fakturera partiet i efterskott.

Avgifter för valet 2024:

  • Avgift för makulering: 730 kronor per timme.
  • Avgift för destruktion: 4 kronor per kilo.
  • Avgift för returhantering: 730 kronor per timme.

Betala in valsedelskostnaden hit

Betalning görs till Skatteverket/Valmyndigheten, bankgiro 5194-7265.

Skriv meddelande på inbetalning

Ett parti som betalar in pengar till Valmyndigheten måste i meddelandefältet (eller på plusgiro- eller bankgirotalongen) skriva partiets namn och att betalningen gäller valsedlar. Det gör det möjligt att koppla varje betalning till rätt beställning.