Publicerad: 21 mars 2024

Huvudinnehåll start

Krav på partibeteckning

En partibeteckning måste uppfylla vissa krav, och får inte vara för lik en annan befintlig partibeteckning. Det gäller både för partier som anmäler sig för att delta i val och partier som registrerar sin partibeteckning.

Valmyndigheten kontrollerar att de partier som deltar i ett val eller registrerar sin partibeteckning inte har partibeteckningar som går att förväxla med varandra.

Valmyndigheten kan dock inte lämna några förhandsbesked om ett visst namn eller symbol kan användas som partibeteckning.

Det här ska en godkänd partibeteckning uppfylla

Partibeteckningen ska bestå av, eller innehålla, ord och får inte vara för lik

 • en redan registrerad partibeteckning som gäller för samma val
 • en partibeteckning för ett parti som redan har skickat in anmälan om registrering för samma val
 • en annan partibeteckning som tidigare har gällt för samma slag av val, men som avregistrerats för högst fem år sen på grund av att partiet har bytt namn
 • en partibeteckning för något annat parti som deltar i samma val.

Partibeteckningar som inte är godkända

Exempel på partibeteckningar som inte har godkänts på grund av risk för förväxling:

 • Arbetarpartiet Kommunisterna, som riskerade att förväxlas med Vänsterpartiet Kommunisterna
 • Hälso- och miljöpartiet, som riskerade att förväxlas med Miljöpartiet.

Det kan finnas flera partier med samma partibeteckning

Om partiet har en partibeteckning som är eller har varit registrerad för val i till exempel bara en kommun eller region kan ett annat parti använda samma partibeteckning i en annan kommun eller region. Samma partibeteckning kan alltså stå för olika partier i olika kommuner.

Om partibeteckningen innehåller en symbol

En partibeteckning kan innehålla en symbol, till exempel en logotyp.

Symbolen kan maximalt vara 85,5×12,75 mm (bredd×höjd). Måtten motsvarar fältet för partibeteckningen på en valsedel, och är i liggande format. En kvadratisk symbol skalas ner i storlek för att få plats i den avsedda ytan. Om symbolen skalas ner och blir mindre kan det bli svårare för väljare att se partiets namn. Då kan partiet istället använda en symbol i liggande format.

Ytan för partiets symbol ligger i toppen av valsedeln och är i liggande format.

Layouten på en valsedel, där partibeteckningen med symbol är placerad i toppen och i liggande format.

Om symbolen ska tryckas på valsedlarna

En symbol som ska tryckas på valsedlarna måste

 • innehålla partiets fullständiga partibeteckning, det vill säga namnet i sin helhet
 • vara i svg- eller eps-format
 • ha transparent bakgrund
 • vara i CMYK-färg
 • vara vektoriserad utan typsnitt, alltså ha all text omvandlad till grafik.

Det kostar oftast olika mycket att trycka valsedlar med en partibeteckning och symbol i färg eller i svartvitt.

Valmyndigheten hjälper inte till med formgivning och kan inte svara på frågor om färgåtergivning på valsedlar.

Om partibeteckningen inte innehåller en symbol trycks partibeteckningen som svart text i typsnitt Open Sans.