• Start
  • Press
  • Utskick till EU-medborgare folkbokförda i Sverige inför EU-valet

Publicerad: 12 mars 2024

Utskick till EU-medborgare folkbokförda i Sverige inför EU-valet

Inför EU-valet den 9 juni 2024 skickar Valmyndigheten nu i dagarna ut brev till alla EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige. Bakgrunden är att EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige kan välja om de vill rösta i valet i Sverige eller i det land där de är medborgare.

Under mars månad skickar Valmyndigheten ett brev med information till de drygt 265 000 EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige. Breven skickas till de adresser som finns registrerade i Skatteverkets folkbokföringsregister. Beroende på om personen redan är anmäld till den svenska röstlängden för Europaparlamentsval bifogas antingen en blankett för anmälan till den svenska röstlängden eller en blankett för utträde ur den svenska röstlängden inför valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024. En anmälan till eller utträde ur den svenska röstlängden måste ha inkommit till länsstyrelsen senast den 10 maj.

EU-medborgare folkbokförda i Sverige väljer vilken röstlängd de ska stå med i

För att få rösta i EU-valet behöver du som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige stå med i ett lands röstlängd.

  • Om du vill rösta i Sverige kan du anmäla dig till den svenska röstlängden. Har du anmält dig till den svenska röstlängden vid tidigare val så står du fortfarande kvar i röstlängden.
  • Om du vill rösta i det land där du är medborgare ska du anmäla utträde ur den svenska röstlängden om du sedan tidigare är anmäld till den svenska röstlängden. Du kommer istället tas med i röstlängden i det land där du är medborgare.

Om du tas med i den svenska röstlängden kommer Valmyndigheten att meddela detta till det land där du är medborgare. Du kommer då strykas från det landets röstlängd. Det går alltså bara att finnas med i ett lands röstlängd.

EU-medborgare som vill rösta i EU-valet