Publicerad: 9 juni 2024

Huvudinnehåll start

Tryck, kontroll och leverans

Valmyndigheten kontrollerar partiets beställning av namnvalsedlar och skickar den sedan till tryckeriet.

Valmyndighetens kontroller

Valmyndigheten gör vissa kontroller innan beställningen kan skickas till tryck:

 • Att alla uppgifter som partiet registrerat in verkar vara korrekta.
 • Att eventuell betalning för valsedlarna har kommit in. Vill partiet ha garanterad leverans senast 25 april 2024 så ska betalningen vara gjord senast 29 februari 2024. 
 • Om partiet har en registrerad partibeteckning och i beställningen har valt att anmäla kandidaterna ska partiet ha lämnat in samtliga undertecknade kandidatförklaringar till Valmyndigheten senast 29 februari 2024.
 • Genom förklaringen godkänner personen att vara en anmäld kandidat för partiet. Om kandidatförklaringen inte lämnas in i tid måste kandidaten strykas från listan, eller så kan listan inte längre vara låst. (Om ett parti inte anmäler sina kandidater, och har en så kallad öppen lista, måste kandidaterna inte lämna sitt skriftliga samtycke innan namnvalsedeln trycks, utan först den 7 juni 2024).

Information för kandidater finns på sidan För dig som kandiderar

Uppfyller partiets beställning inte de kraven skickar Valmyndigheten inte valsedeln till tryck. Om partiet drar över tidsramarna för beställning och komplettering omfattas inte längre partiets beställning av leveransgarantin.

Valmyndigheten skickar valsedeln till tryckeri

När Valmyndigheten utfört kontrollerna skickar vi valsedelsbeställningen till tryckeriet. I valdatasystemet Valid ser ni det datum och klockslag som valsedelsbeställningen kom in till Valmyndigheten och även det datum och klockslag då Valmyndigheten skickade beställningen till tryckeriet.

Tryckeriet trycker i regel valsedlarna i den ordning som Valmyndigheten skickat tryckunderlagen. Av trycktekniska skäl kan ibland en omordning ske.

Leverans

Valsedlarna levereras i regel till en adress per valsedel (beställning) och partiet får själva ordna med vidare distribution efter det.

Om partiet önskar kan valsedlarna fördelas i 29 olika försändelser och levereras till olika leveransadresser. Ni kan få en särskild sändlista i excel från Valmyndigheten för det ändamålet.

Leverans sker genom Postnord. Det är viktigt att ni uppger om mottagaradressen är en privat- eller företagsadress, eftersom detta styr vilken typ av försändelse som kan skickas till adressen. Om ni har frågor om er leverans – kontakta Valmyndigheten.

Kontrollera valsedlarna direkt

Samma dag som ni tagit emot valsedlarna är det viktigt att ni kontrollerar kartongerna med valsedlarna.
Om kartongen och valsedlarna är skadade är det viktigt att ni mejlar Valmyndigheten samma dag som leverans har skett. Det beror på att Postnord endast godkänner reklamation på skadade försändelser som görs samma dag.

Till mejlet till Valmyndigheten är det viktigt att ni bifogar följande foton på den skadade kartongen:

 • Adresskortet i närbild (hela adresskortet ska vara synligt och läsbart).
 • Försändelsen i sin helhet. Fotografera tre av lådans utvändiga sidor.
 • Försändelsen i sin helhet, motsatta kort- och långsida.
 • Fotografera lådan invändigt utan något innehåll med lådans samtliga insidor väl synliga.
 • De skadade valsedlarna i sin helhet.
 • Bild som visar vart på valsedlarna som skadan återfinns.
 • Närbild på skadan.

Utläggning av valsedlar

Partierna ordnar själva med distributionen av valsedlarna till kommunerna eller till vallokaler och röstningslokaler. Vissa partier har detta ombesörjt av valadministrationen. Läs mer under Utläggning av valsedlar.

Utläggning av valsedlar