Publicerad: 2 december 2022

Kalender inför val

Här hittar du kalendariet för partier och kandidater. Fasta tidpunkter regleras i vallagen och övriga datum beslutas av Valmyndigheten.

Året före val

Datum

Händelse

Hösten före val

Sista dag att begära utläggning av valsedlar.

Valåret

Datum

Händelse

Sista februari

Sista dag för partier att lämna in anmälan om att registrera partibeteckning för att den ska gälla vid valet.

Mars - april

Sista dag för partier att beställa valsedlar för att få garanterad leverans före valet.

Mars - april

Sista dag för partier med registrerad partibeteckning att anmäla kandidater och lämna in kandidatförklaringar. Läs mer på sidan Kandidater och listor.

30 dagar före valdagen

Sista dag för partier att anmäla deltagande i val. Det gäller inte partier som är automatiskt anmälda.

2 dagar före valdagen

Sista dag för kandidater att samtycka till kandidatur. Det gäller inte kandidater som är anmälda av ett parti. Mer information finns på sidan Kandidater och listor.

Efter att valet vunnit laga kraft

Partier kan ha rätt att få tillbaka en del av kostnaden för tryckning av valsedlar. Mer information står på sidan Beställa valsedlar.