Publicerad: 1 juli 2021

Kalender inför val

Här hittar du kalendariet för partier och kandidater. Fasta tidpunkter regleras i vallagen och övriga datum beslutas av Valmyndigheten.

Året före val

Datum

Händelse

Hösten före val

Sista dag att begära utläggning av valsedlar.

Valåret

Datum

Händelse

Sista februari

Sista dag för partier att lämna in anmälan om att registrera partibeteckning för att den ska gälla vid valet.

Mars - april

Sista dag för partier att beställa valsedlar för att få garanterad leverans före valet.

Mars - april

Sista dag för partier med registrerad partibeteckning att anmäla kandidater och lämna in kandidatförklaringar. Läs mer på sidan Kandidater och listor.

30 dagar före valdagen

Sista dag för partier att anmäla deltagande i val. Det gäller inte partier som är automatiskt anmälda.

2 dagar före valdagen

Sista dag för kandidater att samtycka till kandidatur. Det gäller inte kandidater som är anmälda av ett parti. Mer information finns på sidan Kandidater och listor.

Efter att valet vunnit laga kraft

Partier kan ha rätt att få tillbaka en del av kostnaden för tryckning av valsedlar. Mer information står på sidan Beställa valsedlar.

Extra val

Datum

Händelse

Senast dagen efter beslut om utlysande av extra val


Valmyndigheten beslutar om viktiga datum för partier:

  • sista dag för partier med registrerad partibeteckning att anmäla kandidater,
  • sista dag för 1%-partierna* att begära utläggning av s.k. partivalsedlar,
  • sista dag för partier att beställa namnvalsedlar för att dessa ska kunna levereras senast 20 dagar före valdagen,
  • sista dag för partier att anmäla behörig företrädare för att beställa namnvalsedlar (samt i förekommande fall anmäla kandidater).

Senast 2 dagar efter beslut om utlysande av extra val

Information till partier publiceras på val.se, t.ex. besluten om viktiga tidpunkter, om regler för valsedelsbeställning m.m.

Senast en vecka efter beslut om utlysande av extra val

Sista dag för partier att inkomma med anmälan om att registrera ny partibeteckning eller ändra befintlig partibeteckning för att registreringen ska gälla från och med det valet.

Ca en vecka efter beslut om utlysande av extra val

Sista dag för 1%-partierna* att begära utläggning av s.k. partivalsedlar (se beslut ovan).

Blanketter publiceras på val.se: Förklaring, Samtycke, Beställning valsedlar, Manuskript, samt Behörig beställare.

Ca 60 dagar före valdagen

Partierna ska senast denna dag

  • meddela Valmyndigheten partiets behöriga företrädare för att anmäla kandidater och beställa valsedlar. Denna information vidarebefordras till respektive länsstyrelse där beställning ska göras. Gäller partier med registrerad partibeteckning.
  • anmäla kandidater och lämna in förklaringsblanketter för samtliga kandidater till länsstyrelsen. Gäller partier med registrerad partibeteckning. Detta görs i samband med valsedelsbeställningen. Läs mer på sidan Kandidater och listor.
  • beställa namnvalsedlar (valsedlar med kandidatlistor) för att namnvalsedlarna ska kunna levereras senast ca 20 dagar före valdagen. Beställning görs hos länsstyrelsen. Läs mer på sidan Beställning valsedlar.

30 dagar före valdagen

Sista dag för partier att anmäla deltagande i val. Det gäller inte partier som är automatiskt anmälda.

Ca 20 dagar före valdagen

Valsedlar som beställts ca 60 dagar före valdagen bör ha levererats.

2 dagar före valdagen

Sista dag för kandidater att samtycka till kandidatur. Det gäller inte kandidater som är anmälda av ett parti. Mer information finns på sidan Kandidater och listor. Ett sådant samtycke ska ges in till länsstyrelsen.

*Med 1%-partierna avses de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fått minst 1% av rösterna i hela landet.