Publicerad: 9 oktober 2023

Kalender inför val

Här hittar du kalendariet för partier och kandidater inför val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Fasta tidpunkter regleras i vallagen och övriga datum beslutas av Valmyndigheten.

Året före val

Datum

Händelse

Hösten före val

Sista dag att begära utläggning av partivalsedlar för partier med minst 1 procent av rösterna i hela landet, i något av de två senaste riksdagsvalen. Eller som har mandat i region- eller kommunfullmäktige.


Begära utläggning av valsedlar


Även rekommenderad sista dag för samma partier att ändra befintlig partibeteckning, så att den nya partibeteckningen kan tryckas på partivalsedlarna.

Valåret

Datum

Händelse

Sista februari

Sista dag för partier att lämna in anmälan om att registrera partibeteckning eller ändra befintlig registrerad partibeteckning för att den ska gälla vid valet.


Registrera partibeteckning

Mars–april

Sista dag för partier att beställa valsedlar för att få garanterad leverans senast 45 dagar före valdagen.


Beställa valsedlar

Mars–april

Sista dag för partier med registrerad partibeteckning att anmäla kandidater och lämna in kandidatförklaringar.


Så hanterar partier kandidatlistor

45 dagar för valdagen

Sista dag för ett parti att återkalla anmälan om deltagande. Och sista dag för ett parti att återkalla begäran om utläggning av valsedlar.

30 dagar före valdagen

Sista dag för partier att anmäla deltagande i val. Det är obligatoriskt för partier som vill delta och krävs för att beställa valsedlar.


Anmäl deltagande i val

2 dagar före valdagen

Sista dag för kandidater att lämna in ett samtycke. Det gäller de kandidater som inte är anmälda av ett parti, det vill säga kandidater som står på öppna listor.


Sista dag för ett parti att återkalla anmälan av en kandidat.

Efter att valet vunnit laga kraft

Partier kan ha rätt att få tillbaka en del av kostnaden för tryckning av valsedlar.


Beställa valsedlar