• Start
  • Press
  • Förtidsrösta från utlandet vid årets EU-val

Publicerad: 15 mars 2024

Förtidsrösta från utlandet vid årets EU-val

Personer som är bosatta utomlands eller befinner sig utomlands vid valet till Europaparlamentet den 9 juni i år kan förtidsrösta från utlandet. Cirka 225 röstningslokaler utspridda över hela världen kommer att erbjuda röstmottagning inför årets EU-val.

Om man befinner sig utomlands vid EU-valet den 9 juni i år så kan man rösta på två sätt, antingen brevrösta eller förtidsrösta i en röstningslokal, oftast vid en ambassad eller ett konsulat. Vid EU-valet 2024 erbjuds röstmottagning på cirka 225 platser i utlandet. Det har Valmyndigheten beslutat om efter samråd med Utrikesdepartementet.

Väljare kan även brevrösta från utlandet vid EU-valet. Material för brevröstning finns att få från cirka 300 ambassader och konsulat världen över, men också från kommuner och från Valmyndigheten. Personer som inte längre är folkbokförda i Sverige (utlandssvenskar) men som finns kvar i röstlängden får brevröstningsmaterial skickat till sin adress i utlandet tillsammans med ett utlandsröstkort senast den 25 april.

Om man ska brevrösta från utlandet är det viktigt att läsa instruktionerna noga. En brevröst får skickas tidigast den 25 april och den måste skickas från utlandet för att den ska bli giltig. Förtidsröstningen hos ambassader och konsulat börjar tidigast den 16 maj och öppettiderna varierar. Det är inte möjligt att rösta på valdagen den 9 juni i utlandet eftersom rösterna ska hinna skickas till Sverige.

Platser i utlandet som har röstmottagning och/eller brevröstningsmaterial

Information om utlandslokaler vid EU-valet 2024 Länk till annan webbplats.

Rösta från utlandet

Beställ material för att brevrösta från utlandet