Publicerad: 9 oktober 2023

Huvudinnehåll start

Kalender inför val till Europaparlamentet

Här hittar du kalendariet för partier och kandidater. Fasta tidpunkter regleras i vallagen och övriga datum beslutas av Valmyndigheten.

Året före val

Datum

Händelse

Cirka 1 år före valet

Datum för val till Europaparlamentet 2024 fastställs av Europeiska unionens råd.

Hösten före val
(datum beslutas efter att valdag fastställts)

Sista dag att begära utläggning av valsedlar för partier med 1 procent av rösterna i hela landet i något av de två senaste valen till Europaparlamentet. Om partiet endast har en kandidatlista trycks den namnvalsedeln och läggs ut. I annat fall läggs en partivalsedel ut.

Valåret

Datum

Händelse

Sista februari (enligt vallagen)

Sista dag för partier att lämna in anmälan om att registrera partibeteckning, eller ändra en befintlig registrerad partibeteckning, för att den ska gälla vid valet.

Februari-mars
(datum beslutas efter att valdag fastställts)

Sista dag för partier att beställa valsedlar hos Valmyndigheten för att få garanterad leverans senast 45 dagar före valdagen.

Februari-mars
(datum beslutas efter att valdag fastställts)

Sista dag för partier med registrerad partibeteckning att anmäla kandidater och lämna in kandidatförklaringar till Valmyndigheten.

 

Så hanterar partier kandidatlistor

45 dagar före valdagen

Sista dag för ett parti att återta sin anmälan om deltagande i valet till Europaparlamentet. Även sista dag för ett parti som begärt utläggning av valsedlar att återta denna begäran.

30 dagar före valdagen
(enligt vallagen

Sista dag för partier att anmäla deltagande i val. Detta är obligatoriskt för partier som vill delta. Alla partier som är anmälda som deltagande i valet kan beställa valsedlar.

2 dagar före valdagen
(enligt vallagen)

Sista dag för kandidater att lämna in ett samtycke till Valmyndigheten. Det gäller de kandidater som inte är anmälda av ett parti, det vill säga kandiderar för ett parti som har öppna listor.

2 dagar före valdagen
(enligt vallagen)

Sista dag för ett parti att återkalla anmälan av en kandidat hos Valmyndigheten.

2 dagar före valdagen
(enligt vallagen)

Sista dag för en kandidat att återkalla kandidatur hos Valmyndigheten.

Efter att valet vunnit laga kraft
(enligt vallagen)

Partier kan ha rätt att få tillbaka en del av kostnaden för tryckning av valsedlar. Mer information på sidan Beställa valsedlar.


Partier med registrerad partibeteckning för val till Europaparlamentet, som inte har anmält kandidater i två val i rad, avregistreras.