Publicerad: 30 januari 2023

För dig som kandiderar i ett val

Du som kandiderar för ett parti måste själv ha rösträtt i det aktuella valet och samtycka till kandidaturen före valet för att kunna väljas.

Om du vill ställa upp som kandidat i ett val finns det tre olika möjligheter:

  1. Du kan kandidera för ett parti som anmäler alla kandidater som ska vara med på partiets lista, det vill säga på valsedlarna.
  2. Du kan kandidera för ett parti som har en lista med namn, men som är öppen för fler nomineringar. Partiet kan låta trycka ditt namn på valsedeln.
  3. Du kan kandidera för ett parti som har en lista som är öppen för nomineringar, utan att partiet ger dig sitt medgivande.

Kandidera för ett parti som anmäler dig till sin lista

Det är vanligt att ett parti själva anmäler vilka kandidater som ska vara med på deras lista. Du som kandidat ger ditt samtycke till att partiet nominerar dig genom att skriva under en kandidatförklaring.

Blanketten för kandidatförklaringen får du från partiets behöriga beställare eller här på val.se. Kandidatförklaringen ska partiet lämna in innan valsedeln trycks.

Det är bara partier med registrerad partibeteckning som kan anmäla sina kandidater till ett val och därmed låsa sin lista från att väljare kan nominera andra kandidater.

Registrerad partibeteckning

Kandidater och listor

Blanketter för kandidatförklaring

Här kan du ladda ner de förklaringsblanketter som användes i valet 2022. Välj vilket format du vill ha: ifyllnadsbar pdf eller pdf för utskrift att fylla i för hand.

OBS! Förklaringsblanketterna nedan ska skickas in till respektive länsstyrelse där partiet lämnar in sin beställning av namnvalsedlar.

Riksdagen

Kandidatförklaring val till riksdagen, ifyllnadsbar Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)
Kandidatförklaring val till riksdagen, för utskrift Pdf, 61 kB. (Pdf, 61 kB)

Regionfullmäktige

Kandidatförklaring val till regionfullmäktige, ifyllnadsbar Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)
Kandidatförklaring val till regionfullmäktige, för utskrift Pdf, 61 kB. (Pdf, 61 kB)

Kommunfullmäktige

Kandidera för ett parti som inte anmäler kandidater

Ett parti kan låta sin kandidatlista vara öppen, men ändå trycka kandidatnamnen på valsedeln.

Du som står med på en sådan valsedel måste inte samtycka innan valsedeln trycks. Däremot måste du samtycka senast två dagar före valdagen för att kunna bli vald. Så snart du har samtyckt kan väljare även se din kandidatur på val.se.

Kandidera utan partiets medgivande

Du kan också kandidera för ett parti utan att partiet ger sitt medgivande. En förutsättning är att partiet inte har låst sin lista genom att anmäla samtliga sina kandidater.

Om du vill kandidera i den här kategorin anmäler du dig genom att lämna ditt samtycke senast två dagar före valet. Ditt namn trycks inte på någon valsedel, men publiceras på val.se så snart ditt samtycke har kommit in.

Blanketter för samtycke laddar du ner ner här:

Är du valbar?

För att du som kandidat ska vara valbar måste du:

  • ha rösträtt i det aktuella valet
  • ha samtyckt i förväg.

Till skillnad från rösträtten grundar sig valbarheten på uppgifterna i folkbokföringen på valdagen. Observera att om du flyttar i anslutning till valdagen ska du tänka på att anmäla ny adress i god tid innan, så att Skatteverket hinner få in uppgifterna.

För att vara valbar i en kommun eller region måste du vara folkbokförd där. För valbarhet till riksdagen finns det däremot inga krav på bostadsort. Du måste dock vara, eller någon gång varit, folkbokförd i Sverige.

Den som på valdagen är revisor i en region eller kommun är inte valbar till fullmäktige i den regionen eller kommunen.

Återkallelse av samtycke till kandidatur

En kandidat kan återkalla sitt samtycke eller förklaring om samtycke till kandidatur. Återkallandet görs till den länsstyrelse som mottog den ursprungliga förklaringen eller samtycket.

Tips och hjälp med pdf–blanketter

I vissa webbläsare fungerar det inte att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ner blanketterna på din dator och öppna dem med en pdf-läsare, till exempel Acrobat Reader.

Du kan hämta Acrobat Reader gratis på Adobes webbplats.

Ladda ner Acrobat Reader på Adobes webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan också testa att öppna blanketten i en annan webbläsare. På Adobes webbplats finns mer tips och hjälp om att öppna pdf-dokument i olika webbläsare.

Öppna pdf-dokument i andra webbläsare Länk till annan webbplats.

Allmän handling

Både samtyckesblankett och kandidatförklaring blir allmänna handlingar när de kommer till länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Handlingarna kan komma att bedömas som offentliga efter sekretessprövning.

De kandidater som samtyckt att kandidera för ett parti, publiceras på val.se.