Publicerad: 16 april 2024

För dig som kandiderar i ett val

Du som kandiderar för ett parti måste ha rösträtt i det aktuella valet och samtycka till kandidaturen före valet. Annars räknas inte de personröster du får.

Inför EU-valet 2024

 • Som kandidat kan du skriva under samtycken digitalt från och med den 1 februari.
 • För partier var den sista dagen att lämna in kandidatförklaringar den 29 februari 2024.
 • För kandidater är den sista dagen att lämna in sitt samtycke till så kallade öppna listor den 7 juni 2024.


Skriv under ditt samtycke digitalt eller på blankett

Du som kandiderar för ett parti måste samtycka till kandidaturen före valet, annars kan du inte bli invald.

Inför EU-valet 2024 kan du antingen skriva under ditt samtycke till kandidatur digitalt med e-legitimation, eller på blankett. Det gäller för alla typer av kandidater – både om du är anmäld av ett parti och står på en låst lista eller om du inte står på en låst lista.

Använd vår e-tjänst

Skriv under ditt samtycke till kandidatur digitalt i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Blanketter

Om du istället vill använda blankett så är det två olika blanketter beroende på din kandidatur:

 • Förklaring, för kandidater på låsta listor.
 • Samtycke, för kandidater på öppna listor.

Blanketterna hittar du på sidan Blanketter för partier och kandidater.

Blankett för kandidatförklaring till EU-valet 2024

Blankett för samtycke till kandidatur till EU-valet 2024

Olika möjligheter att kandidera

Om du vill ställa upp som kandidat i ett val finns det tre olika möjligheter. Du kan kandidera för ett parti som

 1. anmäler alla kandidater som ska vara med på partiets lista, det vill säga på namnvalsedlarna
 2. har en lista med namn, men som är öppen för fler nomineringar så att partiet kan lägga till ditt namn på valsedeln
 3. har en lista som är öppen för nomineringar, utan att partiet ger dig sitt medgivande.

I vår valpresentation publicerar vi namn på alla som kandiderar i kommande val:

Kandidater och namnvalsedlar i val till Europaparlamentet 2024 Länk till annan webbplats.

Kandidera för ett parti som anmäler dig som kandidat

Det är vanligt att partier med registrerad partibeteckning själva anmäler vilka kandidater som ska vara med på deras lista. Du som kandidat ger ditt samtycke till att partiet nominerar dig genom att skriva under en kandidatförklaring. Du måste ha lämnat ditt samtycke innan valsedeln kan skickas till tryck.

Du ska lämna in en kandidatförklaring för varje val som du ställer upp i. Om du ställer upp både i val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige måste du alltså lämna in två kandidatförklaringar. Om du ställer upp i fler riksdagsvalkretsar behöver du däremot bara lämna in en kandidatförklaring eftersom förklaringen gäller per val (det vill säga valet till riksdagen). Vid val till Europaparlamentet behövs det bara en förklaring per kandidat.

Så hanterar partier kandidatlistor

Kandidera för ett parti som inte anmäler kandidater

Ett parti kan låta sin kandidatlista vara öppen, men ändå lista kandidatnamnen på en tryckt namnvalsedel.

Om du står med på en sådan valsedel måste du inte samtycka innan valsedeln trycks. Däremot måste du samtycka senast två dagar före valdagen för att kunna bli vald.

Kandidera utan partiets medgivande

Du kan också kandidera för ett parti utan att partiet ger sitt medgivande. En förutsättning är att partiet inte har låst sin lista genom att anmäla samtliga sina kandidater.

Då anmäler du dig genom att lämna ditt samtycke senast två dagar före valet.

Är du valbar?

För att du ska vara valbar måste du både

 • ha rösträtt i det aktuella valområdet
 • vara folkbokförd i rätt kommun (för val till kommunfullmäktige), eller i rätt region (för val till regionfullmäktige), på valdagen
 • ha samtyckt till kandidaturen i förväg.

Till skillnad från rösträtten grundar sig valbarheten på uppgifterna i folkbokföringen på valdagen. Om du flyttar i anslutning till valdagen är det viktigt att du anmäler din nya adress i god tid, så att Skatteverket hinner få in uppgifterna.

Vid EU-val kan du som utlandssvensk anmäla dig till röstlängden i ett annat EU-land. I så fall förlorar du din rösträtt och därmed också din valbarhet i Sverige för EU-val.

På sidan Rösträtt och röstlängd kan du läsa mer om vem som har rösträtt.

Rösträtt och röstlängd

För val till Europaparlamentet om du är utländsk medborgare

Du som är medborgare i ett annat EU-land och vill kandidera för ett parti i det svenska EU-valet måste, förutom en förklaring eller samtycke, också:

Genom att fylla i blanketten Kandidatförsäkran intygar du att du inte

 • kommer att kandidera till Europaparlamentsvalet i något annat EU-land
 • har förlorat din valbarhet i hemlandet.

Om du inte har skickat in och fått din kandidatförsäkran godkänd är du inte valbar.

Här finns blanketten för kandidatförsäkran, både på svenska och engelska.

Skicka in din kandidatförsäkran i tid

Om du står på en lista där kandidaterna är anmälda, måste Valmyndigheten ha fått din kandidatförsäkran senast den 29 februari 2024, för valet till Europaparlamentet 2024.

Om du står på en öppen lista, måste Valmyndigheten ha fått din kandidatförsäkran senast den 15 april 2024.

Om du inte lämnar in någon kandidatförsäkran

Om du inte lämnar in någon kandidatförsäkran, eller om du lämnar in den för sent, så kommer Valmyndigheten bedöma att du inte är valbar vid Europaparlamentsvalet 2024.

Vad händer efter att du lämnat in din kandidatförsäkran?

När Valmyndigheten har tagit emot din kandidatförsäkran kommer myndigheten att dela den med det land där du är medborgare. Sedan kommer den behöriga myndigheten i ditt hemland meddela Valmyndigheten om du som kandidat har förlorat din valbarhet där.
Om ditt hemland meddelar att du förlorat din valbarhet i hemlandet så innebär det att du inte heller är valbar i det svenska Europaparlamentsvalet.

Återta din kandidatanmälan

Du kan ångra din kandidatur till ett parti. Då ska du senast två dagar före valdagen skicka en skriftlig begäran om att återta din kandidatanmälan. Du skickar den till länsstyrelsen (när det gäller val till riksdag, region och kommunfullmäktige) eller till Valmyndigheten (när det gäller val till Europaparlamentet). Dokumentet ska innehålla din signatur, personnummer och vilket parti du återtar din kandidatur för.

När anmälan är återtagen kommer ditt namn att plockas bort från val.se och då är du inte längre valbar.

Allmän handling

Både samtyckesblankett och kandidatförklaring blir allmänna handlingar när de kommer till länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Handlingarna kan komma att bedömas som offentliga efter sekretessprövning.

De kandidater som samtyckt att kandidera för ett parti, publiceras på val.se.