Publicerad: 25 augusti 2023

För dig som kandiderar i ett val

Du som kandiderar för ett parti måste själv ha rösträtt i det aktuella valet och samtycka till kandidaturen före valet för att kunna väljas.

Inför EU-valet 2024

  • Sista dag att lämna in kandidatförklaringar är den 29 februari 2024.
  • Sista dag att lämna in samtycke för kandidater på så kallade öppna listor är den 7 juni 2024.
  • Blanketter för samtycken och förklaringar publiceras här i oktober 2023.


Om du vill ställa upp som kandidat i ett val finns det tre olika möjligheter:

  1. Du kan kandidera för ett parti som anmäler alla kandidater som ska vara med på partiets lista, det vill säga på valsedlarna.
  2. Du kan kandidera för ett parti som har en lista med namn, men som är öppen för fler nomineringar. Partiet kan låta trycka ditt namn på valsedeln.
  3. Du kan kandidera för ett parti som har en lista som är öppen för nomineringar, utan att partiet ger dig sitt medgivande.

Kandidera för ett parti som anmäler dig till sin lista

Det är vanligt att ett parti själva anmäler vilka kandidater som ska vara med på deras lista. Du som kandidat ger ditt samtycke till att partiet nominerar dig genom att skriva under en kandidatförklaring.

Blanketten för kandidatförklaringen får du från partiets behöriga beställare eller här på val.se. Blanketten publicerar vi på hösten innan valåret. Partiet ska lämna in kandidatförklaringen innan valsedeln trycks.

Vid val till Europaparlamentet hanterar Valmyndigheten partiets beställningar av valsedlar och kandidaternas förklaringsblanketter. Vid valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige är det länsstyrelsen som gör det arbetet.

Det är bara partier med registrerad partibeteckning som kan anmäla sina kandidater till ett val och därmed låsa sin lista från att väljare kan nominera andra kandidater.

Registrerad partibeteckning

Kandidater och listor

Kandidera för ett parti som inte anmäler kandidater

Ett parti kan låta sin kandidatlista vara öppen, men ändå trycka kandidatnamnen på valsedeln.

Du som står med på en sådan valsedel måste inte samtycka innan valsedeln trycks. Däremot måste du samtycka senast två dagar före valdagen för att kunna bli vald.

Kandidera utan partiets medgivande

Du kan också kandidera för ett parti utan att partiet ger sitt medgivande. En förutsättning är att partiet inte har låst sin lista genom att anmäla samtliga sina kandidater.

Om du vill kandidera i den här kategorin anmäler du dig genom att lämna ditt samtycke senast två dagar före valet.

Blankett för samtycke

Blankett för samtycke publicerar vi på hösten innan valåret.

  • Vid val till Europaparlamentet ska du skicka samtyckesblanketten till Valmyndigheten.
  • Vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige ska du skicka samtyckesblanketten till länsstyrelsen.

Kandidatförsäkran för utländska medborgare vid Europaparlamentsval

Du som är medborgare i ett annat EU-land och vill kandidera för ett parti i det svenska Europarlamentsvalet måste, utöver en förklaring eller samtycke, också lämna in en kandidatförsäkran till Valmyndigheten.

Genom att fylla i blanketten Kandidatförsäkran intygar du som kandidat att du inte kommer att kandidera till Europaparlamentsvalet i något annat EU-land, samt att du inte har förlorat din valbarhet i ditt hemland.

Blanketten kommer publiceras under hösten 2023.

Skicka in kandidatförsäkran i tid

Det är olika datum för när blanketten för kandidatförsäkran senast ska ha kommit in till Valmyndigheten, beroende på om har partiet anmält sina kandidater eller inte. Exakta datum för detta kommer vi publicera här inom kort.

Om kandidatförsäkran inte lämnas in

Om blanketten kandidatförsäkran inte lämnas, in eller lämnas in försent, så kommer Valmyndigheten bedöma att du inte är valbar vid Europaparlamentsvalet 2024.

Vad händer efter att försäkran är inlämnad?

Efter att din försäkran kommit in till Valmyndigheten kommer den att delas med det land där du är medborgare. Den behöriga myndigheten i ditt hemland kommer sedan meddela Valmyndigheten om du som kandidat har förlorat din valbarhet där.

Om ditt hemland meddelar att du förlorat din valbarhet i hemlandet så innebär det att du inte heller är valbar i det svenska Europaparlamentsvalet.

Är du valbar?

För att du som kandidat ska vara valbar måste du:

  • ha rösträtt i det aktuella valet (valbarheten grundar sig på uppgifterna i folkbokföringen på valdagen)
  • ha samtyckt till din kandidatur i förväg.

Särskilt för val till Europaparlamentet

Du som är medborgare i ett annat EU-land och som vill kandidera för ett parti i det svenska Europarlamentsvalet måste, utöver en förklaring eller samtycke, lämna in en kandidatförsäkran till Valmyndigheten. Se ovan under rubriken Kandidatförsäkran för utländska medborgare vid Europaparlamentsval.

Särskilt för val till region- och kommunfullmäktige

Du som på valdagen är revisor i en region eller kommun är inte valbar till fullmäktige i den regionen eller kommunen.

Allmän handling

Både samtyckesblankett och kandidatförklaring blir allmänna handlingar när de kommer till länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Handlingarna kan komma att bedömas som offentliga efter sekretessprövning.

De kandidater som samtyckt att kandidera för ett parti, publiceras på val.se.