Publicerad: 1 november 2023

Huvudinnehåll start

Lämna in anmälan för att registrera en partibeteckning

För att registrera en partibeteckning behöver en behörig företrädare för partiet skicka in en anmälan till Valmyndigheten.

Skicka med de här dokumenten i partiets anmälan:

 • Blanketten Anmäla registrering av partibeteckning, ifylld på dator eller för hand
 • Dokument med namnunderskrifter eller ett intyg från notarius publicus
 • Ett protokoll från partiets styrelsemöte som visar
  • att partiet har antagit stadgar
  • att partiet har utsett styrelse
  • att partiet har beslutat att anmäla sin partibeteckning för registrering hos Valmyndigheten
  • vilken partibeteckning partiet vill registrera hos Valmyndigheten
  • för vilket eller vilka val registreringen ska gälla
  • vem som utsetts att vara behörig företrädare att göra anmälan för partiet.
 • Kopia på partiets senast antagna stadgar.
 • Om partibeteckningen innehåller en symbol ska partiet också mejla den fullständiga partibeteckningen (text och symbol) i svg- eller eps-format till registrator@val.se.

Posta anmälan eller lämna in den personligen

Alla handlingar måste komma in till Valmyndigheten skriftligt. Det går bra att mejla, men vid behov kan vi kräva handlingarna i original. Anmälan bör vara komplett med samtliga bilagor när partiet lämnar in den.

Det finns tre sätt att lämna in partiets anmälan:

 • Skanna och mejla anmälan med bilagor till registrator@val.se.
 • Skicka anmälan med post till Valmyndighetens postadress, som finns på blanketten. Mejla också eventuell partisymbol till registrator@val.se.
 • Lämna in anmälan personligen till Valmyndigheten, i receptionen på Skatteverkets huvudkontor. Mejla också eventuell partisymbol till registrator@val.se. Adress och öppettider finns på sidan Kontakta oss.
  Kontakta oss

Anmälan är en offentlig handling

När anmälan kommer in till Valmyndigheten, blir den en offentlig handling. Det gäller alla dokument i anmälan.