• Start
  • Press
  • Fortsatt högt anseende hos allmänheten

Publicerad: 25 juni 2024

Huvudinnehåll start

Fortsatt högt anseende hos allmänheten

Allmänheten har ett fortsatt mycket stort förtroende för Valmyndigheten och anseendet ligger långt över genomsnittet för svenska myndigheter. Det visar Verians årliga mätning av svenska myndigheters anseende.

Varje år mäter Verian (tidigare Kantar Public) anseendet för ett antal svenska myndigheter. Årets mätning visar att Valmyndighetens anseende ökar och att myndigheten fortsatt placerar sig på en andra plats, långt över genomsnittet för svenska myndigheter.

– Det är glädjande att se att allmänhetens förtroende för Valmyndigheten fortsatt är så högt och att det till och med ökar. Det här är ett resultat som alla medarbetare på Valmyndigheten ska känna stolthet över. Det är extra roligt ett supervalår som detta när det är stort fokus på valfrågor över hela världen, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

I topp för fjärde året i rad

Valmyndigheten har ingått i den årliga mätningen sedan 2021, och har placerat sig i toppen som en av de mest ansedda myndigheterna i samtliga fyra mätningar. I årets mätning får Valmyndigheten ett anseendeindex på 66, enbart Kustbevakningen har ett högre anseende med ett index på 70. Enligt Verian är ett anseendeindex på 55 eller högre ett högt anseende för myndigheter. Genomsnittet för myndigheternas anseendeindex ligger på 42 i årets mätning.

Frågorna i mätningen handlar om övergripande värdering, personligt intryck, tillit, framgång och kvalitet. Årets undersökning är den trettonde i ordningen och den omfattar 48 myndigheter. Undersökningen genomfördes som en webbaserad enkät bland allmänheten mellan 23 maj-10 juni 2024 och totalt 10 278 personer mellan 18 till 79 år intervjuades.

Myndigheternas anseendeindex 2024 Länk till annan webbplats.