Publicerad: 3 juli 2024

Huvudinnehåll start

Kalender för partier Sametingsvalet 2025

Här hittar du kalendariet för partier och kandidater inför Sametingsvalet. Kalendern uppdateras löpande under 2024 och aktuella blanketter kommer att publiceras 1 oktober 2024.

Är ni ett nytt parti som vill delta i valet?

Kontakta oss på Valmyndigheten på telefon: 010-575 70 00 eller mejla oss. Länk till annan webbplats.

Reglerna för Sametingsvalet kan förändras

Det pågår ett arbete med att förbättra och förtydliga reglerna för val till Sametinget. I propositionen föreslås ändringar i sametingslagen (1992:1433) som avser val till Sametinget. Förslagen syftar till att göra reglerna tydligare. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2024.

Tydligare regler för val till Sametinget (Regeringens webbplats) Länk till annan webbplats.


Datum

Händelse

1 oktober 2024

Valmyndigheten publicerar blanketter inför Sametingsvalet.

8 mars 2025

Grupper, partier och liknande sammanslutningar som vill delta i valet ska senast denna dag anmäla sin beteckning och sina kandidater.

18 maj 2025

Valdag för val till Sametinget.


Sametinget


Generell kalender Sametinget