Till startsidan

Publicerad: 30 augusti 2018

Rapporter

Här hittar du rapporter om våra erfarenheter från val åren 2002-2015.

Rapport 2015:1
Erfarenheter från valen 2014-2015

Mot bakgrund av Valmyndighetens erfarenheter och insamlade synpunkter från valen under 2014 och omvalet i Båstad 2015, vill myndigheten i denna rapport lyfta fram ett antal problemområden där såväl lagstiftning som rutiner bör förbättras.

Rapport 2015:1 (pdf, 919 kB) 

Rapport 2012:1
Erfarenheter från omvalen den 15 maj 2011

Valmyndigheten har sammanställt erfarenheter från omvalen den 15 maj 2012 i en rapport. Den innehåller Valmyndighetens bedömningar och vissa förslag till förändring eller översyn av valsystemet. Rapporten har överlämnats till regeringen.

Rapport 2012:1 (pdf, 367 kB) 

Rapport 2011:1
Erfarenheter från valen den 19 september 2010

Valmyndigheten har sammanställt erfarenheter från valen den 19 september 2010 i en rapport. Den innehåller Valmyndighetens bedömningar och vissa förslag till förändring eller översyn av valsystemet. Rapporten har överlämnats till regeringen.

Rapport 2011:1 (pdf, 510 kB) 

Rapport 2007:1
Erfarenheter från valen den 17 september 2006

Valmyndigheten har sammanställt en rapport med erfarenheter från de allmänna valen 2006. Rapporten behandlar förberedelserna och genomförandet av valet och innehåller bland annat erfarenheter från den nya förtidsröstningen.

Rapport 2007:1 (pdf, 856 kB)

Rapport 2004:3
Erfarenheter från Europaparlamentsvalet 2004

Valmyndigheten har sammanställt en rapport med erfarenheter från valet till Europaparlamentet.

Rapporten behandlar förberedelserna och genomförandet av valet och innehåller bland annat redovisning av utlandsrösterna, poströstningen och informationsinsatserna.

Rapport 2004:3 (pdf, 187 kB)

Rapport 2004:1
Erfarenheter från folkomröstningen den 14 september 2003

Valmyndigheten har sammanställt en rapport med erfarenheter från den landsomfattande folkomröstningen 2003. Rapporten behandlar bl.a. röstmottagning, valdeltagande och informationsinsatser.

Rapport 2004:1 (pdf, 183 kB)

Rapport 2003:1
Erfarenheter från valen den 15 september 2002

Valmyndigheten har sammanställt en rapport till regeringen med erfarenheter från de allmänna valen 2002. Rapporten tar upp både bra och mindre bra erfarenheter och ger förslag på förändringar till nästa val. Förutom Valmyndigheten har också länsstyrelserna och kommunerna bidragit med sina synpunkter.

Rapport 2003:1 (pdf, 498 kB)