Publicerad: 27 februari 2020

För dig som kandiderar i ett val

Du som kandiderar för ett parti måste själv ha rösträtt i det aktuella valet och samtycka till kandidaturen före valet för att kunna väljas.

Om du vill ställa upp som kandidat i ett val finns det tre olika möjligheter:

  • Du kan kandidera för ett parti som själva anmäler alla kandidater som ska vara med på deras lista.
  • Du kan kandidera för ett parti som har en lista med namn, men som är öppen för fler nomineringar. Partiet kan låta trycka ditt namn på valsedeln.
  • Du kan kandidera för ett parti som har en lista som är öppen för nomineringar, utan att partiet ger dig sitt medgivande.

Kandidera för ett parti som anmäler dig till sin lista

Det är vanligt att ett parti själva anmäler vilka kandidater som ska vara med på deras lista. Du som kandidat ger ditt samtycke till att partiet nominerar dig genom att skriva under en kandidatförklaring.

Blanketten för kandidatförklaringen får du från partiets behöriga beställare eller via val.se. Kandidatförklaringen ska partiet lämna in innan valsedeln trycks.

Det är bara partier med registrerad partibeteckning som kan anmäla sina kandidater till ett val och därmed låsa sin lista från att väljare kan nominera andra kandidater.

Mer om kandidater och listor.

Kandidera för ett parti som inte anmäler sin lista

Ett parti kan låta sin kandidatlista vara öppen, men ändå trycka kandidatnamnen på valsedeln.

Du som står med på en sådan valsedel måste inte samtycka innan valsedeln trycks, däremot måste du samtycka senast 2 dagar före valdagen för att kunna bli vald. Så snart du har samtyckt kan väljare även se din kandidatur på val.se.

Du kan också kandidera för ett parti utan att partiet ger sitt medgivande. En förutsättning är att partiet inte har låst sin lista genom att anmäla samtliga sina kandidater.

Om du vill kandidera i den här kategorin anmäler du dig genom att lämna ditt samtycke senast 2 dagar före valet. Ditt namn trycks inte på någon valsedel, men publiceras på val.se så snart ditt samtycke har kommit in.

Blanketterna för samtycke finns att ladda ner inför varje val.

  • Vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige ska samtyckesblanketten skickas till länsstyrelsen.
  • Vid val till Europaparlamentet ska blanketten skickas till Valmyndigheten.

Är du valbar?

För att du som kandidat ska vara valbar måste du:

  • ha rösträtt i det aktuella valet
  • ha samtyckt i förväg.

En utländsk EU-medborgare som kandiderar för ett parti i det svenska Europaparlamentsvalet måste vara folkbokförd här samt lämna in en försäkran om att hen inte kandiderar i ett annat EU-land.

Offentlig handling

Både samtyckesblanketten och kandidatförklaring blir en offentlig handling när den kommer till länsstyrelsen respektive Valmyndigheten.

De kandidater som samtyckt att kandidera för ett parti, publiceras på val.se.