Publicerad: 26 april 2019

Dnr: 200 198356-19/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 26 april 2019 utsett Jari Puustinen som ledamot av riksdagen för Moderaterna, Södermanlands läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 26 april 2019 intill utgången av innevarande valperiod.

Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha inkommit till Valmyndigheten, Box 121 91, 102 25 Stockholm (besöksadressen är Fleminggatan 14) inom tio dagar efter dagen för detta beslut.