Publicerad: 2 april 2024

Huvudinnehåll start

Bedömning av röster

Det är länsstyrelsen som bedömer alla röster. De bedömer om rösterna är giltiga eller ogiltiga. En felaktig personröst blir räknad som en röst enbart på partiet.

Regler för tillskrivna namn

Partier som valt att anmäla kandidater (listan är låst):

Ett kandidatnamn som skrivits på en partivalsedel eller på en blank valsedel tillsammans med partiets namn ska länsstyrelsen räkna som en röst på den namnvalsedel som partiet går fram med och där kandidaten finns med. Om partiet har flera namnvalsedlar där kandidaten finns med ska länsstyrelsen bestämma genom lottning vilken av dessa namnvalsedlar som personrösten ska föras till.

Partier som inte anmält kandidater (listan är öppen):

Det är möjligt för en väljare att på en valsedel skriva till ett namn. Personen måste ha lämnat in ett samtycke till kandidaturen för att kunna bli vald.

Ogiltiga personröster bedöms enbart som en röst på partiet

I vissa fall ska länsstyrelsen bortse från alla kandidatnamn på valsedeln och valsedeln ska bedömas enbart som en röst på partiet:

 • Om väljaren kryssat för två eller flera kandidater.
 • Om personröstmarkeringen kan ha gjorts maskinellt.
 • Om ordningen mellan namnen inte framgår klart.
 • Om det ligger två eller flera valsedlar i samma kuvert med samma partibeteckning men med olika kandidatlistor eller olika personröstmarkeringar.
 • Om det för ett parti med anmälda kandidater i riksdagsvalet använts en av partiets namnvalsedlar, utan att något namn kryssats för
  • med kandidater som är anmälda i en annan valkrets, eller
  • från ett annat val, eller
  • från ett tidigare val

Valsedeln blir då en giltig röst för partiet och länsstyrelsen bedömer valsedeln som om inga kandidater fanns med på valsedeln.

När länsstyrelsen ska bortse från kandidater på valsedeln

I vissa fall ska länsstyrelsen bortse från ett eller flera kandidatnamn på valsedeln:

 • Om kandidaten inte är valbar.
 • Om kandidaten inte samtyckt till kandidaturen eftersom kandidaten då inte är valbar.
 • Om ett kandidatnamn skrivits till på en namnvalsedel för ett parti som registrerat partibeteckning och anmält kandidater.
 • Om ett kandidatnamn som inte är anmält tryckts på en valsedel för ett parti som registrerat sin partibeteckning och anmält kandidater.

Att stryka en kandidat påverkar inte

Om ett kandidatnamn strukits över på en valsedel räknas namnet ändå. Strykningar påverkar alltså inte ordningen mellan kandidaterna på en valsedel.