Till startsidan

Publicerad: 9 mars 2018

Registrerade partibeteckningar

Här får du veta vilka partier som har registrerat sina partibeteckningar och för vilka val.

Partibeteckningar som är registrerade för val till riksdagen gäller också vid val till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet samt vid val till Europaparlamentet.

Partibeteckningar som är registrerade för val till landstingsfullmäktige gäller också för val till kommunfullmäktige i alla kommuner inom länet.

Ett parti kan ställa upp i val utan att registrera sin partibeteckning.

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data (zip, 3 MB)

Registreringsdatum

I anslutning till varje registrering finns ett registreringsdatum. Detta datum visar när beslut
fattades om att registrera den aktuella partibeteckningen. Om ett parti har haft en annan partibeteckning registrerad tidigare framgår inte i listan.

Val till riksdagen

Just nu finns 31 partibeteckningar registrerade för val till riksdagen (och därmed samtliga val).

Se alla

Val till landstingsfullmäktige

Just nu finns 34 partibeteckningar registrerade för val till landstingsfullmäktige (och därmed samtliga kommunval i länet).

eller Se alla

Val till kommunfullmäktige

Just nu finns 167 partibeteckningar enbart registrerade för val till kommunfullmäktige.

eller Se alla

Ansökan under beredning

* Partier markerade med asterisk har ansökt om att få sin partibeteckning registrerad. Ansökan är under beredning hos Valmyndigheten.