Publicerad: 15 februari 2023

Krav på partibeteckning

En partibeteckning får inte vara för lik en annan partibeteckning. Här får du veta vilka krav den måste uppfylla.

Valmyndigheten gör en kontroll för att säkerställa att två förväxlingsbara partibeteckningar inte ska förekomma i samma val.

  • Partibeteckningen ska bestå av, eller innehålla, ord.
  • Partibeteckningen får inte vara för lik en redan registrerad partibeteckning som gäller för samma val.
  • Partibeteckningen får inte vara för lik en partibeteckning för ett parti som redan skickat in anmälan om registrering för samma val.
  • Partibeteckningen får inte vara för lik en annan partibeteckning som tidigare har gällt för samma slag av val, men som avregistrerats för högst fem år sen på grund av att det partiet bytt namn.
  • Partibeteckningen får inte vara för lik en partibeteckning för något annat parti som redan anmält sitt deltagande i val eller som ska anses ha anmält sitt deltagande för samma val.
Exempel på partibeteckningar som inte godkänts på grund av risk för förväxling:

Exempel på partibeteckning

Anledning till avslag

Arbetarpartiet Kommunisterna

Risk för förväxling med Vänsterpartiet Kommunisterna

Hälso- och miljöpartiet

Risk för förväxling med Miljöpartiet


Om partibeteckningen innehåller en symbol

Om partibeteckningen innehåller en symbol, det vill säga om partiet vill att partiets logotyp ska presenteras och tryckas på valsedlarna, så måste den:

  • innehålla partiets fullständiga partibeteckning (namnet i sin helhet)
  • vara i svg- eller eps-format
  • ha transparent bakgrund
  • vara i CMYK-färg
  • vara vektoriserad utan typsnitt, det vill säga att även all text är omvandlad till grafik.

Valmyndigheten kan inte hjälpa till med symbolernas formgivning. Tänk också på att det är olika pris för tryckningen av valsedlar beroende på om partibeteckningen och symbolen är i färg eller svartvitt. Vi kan inte svara på frågor om färgåtergivning på valsedlar.

Mejla symbolen till registrator@val.se i samband med att partiet skickar in sin anmälan.

Om partibeteckningen inte innehåller en symbol trycks partibeteckningen som svart text i typsnitt Open Sans.

Storleken på symbolen

Symbolen kan maximalt vara 85,5×12,75 mm (bredd×höjd). Måtten motsvarar fältet för partibeteckning på en valsedel.

Fältet för symbolen är alltså i liggande format. En symbol som exempelvis är mer kvadratisk kommer behöva skalas ner i storlek för att få plats i den avsedda ytan. Det innebär att det kan det bli svårare för väljare att se partiets namn. För att maximera läsbarheten kan partiet därför utforma symbolen i liggande format.

Ytan för partiets symbol ligger i toppen av valsedeln och är i liggande format.

Layouten på en valsedel, där partibeteckningen med symbol är placerad i toppen och i liggande format.