Publicerad: 11 mars 2022

Krav på partibeteckning

En partibeteckning får inte vara för lik en annan partibeteckning. Här får du veta vilka krav den måste uppfylla.

Valmyndigheten gör en kontroll för att säkerställa att två förväxlingsbara partibeteckningar inte ska förekomma i samma val.

  • Partibeteckningen ska bestå av, eller innehålla, ord.
  • Partibeteckningen får inte vara för lik en redan registrerad partibeteckning som gäller för samma val.
  • Partibeteckningen får inte vara för lik en partibeteckning för ett parti som redan skickat in anmälan om registrering för samma val.
  • Partibeteckningen får inte vara för lik en annan partibeteckning som tidigare har gällt för samma slag av val, men som avregistrerats för högst fem år sen på grund av att det partiet bytt namn.
  • Partibeteckningen får inte vara för lik en partibeteckning för något annat parti som redan anmält sitt deltagande i val eller som ska anses ha anmält sitt deltagande för samma val.
  • Om partibeteckningen innehåller en symbol ska partibeteckningen inklusive symbol och text mejlas i svg- eller eps-format till registrator@val.se. Symbolen måste vara helt vektoriserad, inga typsnitt får vara inkluderade, dessutom ska bakgrunden vara transparent. Partibeteckningar i färg ska vara i CMYK. Observera att det är olika pris för tryckningen av valsedlar beroende på om partibeteckningen och symbolen är i färg eller svartvitt. Valmyndigheten kan inte svara på frågor om färgåtergivning på valsedlar.
  • Partibeteckning inklusive eventuell symbol och text kan maximalt vara 85,5 x 12,75 mm. Måtten motsvarar fältet på en valsedel.

Om partibeteckningen inte innehåller en symbol trycks partibeteckningen som svart text i typsnitt Open Sans.

Exempel på partibeteckningar som inte godtagits på grund av risk för förväxling‌

Exempel på partibeteckning

Anledning till avslag

Arbetarpartiet Kommunisterna

Risk för förväxling med Vänsterpartiet Kommunisterna

Hälso- och miljöpartiet

Risk för förväxling med Miljöpartiet