Publicerad: 15 september 2022

Ändra eller avregistrera partibeteckning

Om partiet inte anmäler kandidater till två ordinarie val i rad avregistreras partibeteckningen. Ett parti kan även begära ändring eller avregistrering av partibeteckningen hos Valmyndigheten.

Ändra partibeteckning eller symbol

En ändring av partibeteckningen (även en ändring i eventuell symbol) innebär juridiskt en avregistrering av den gällande partibeteckningen samt en registrering av den nya.

Om partiet vill ändra sin registrerade partibeteckning ska partiet skicka in en ny anmälan om registrering. Anmälan ska innehålla samtliga handlingar som vid en ny anmälan förutom stödförklaringar.

Sista datum för ändring under valåret

När det är valår behöver partier anmäla eventuell ändring av partibeteckning eller symbol senast sista februari.

Registrera partibeckning

Avregistrera partibeteckning

För att avregistrera sin partibeteckning ska partiet skicka in handlingar som visar att beslut om detta fattats i behörig ordning. Valmyndigheten fattar beslut om avregistrering.

Valmyndigheten fattar även beslut om avregistrering av en partibeteckning om partiet inte anmäler kandidater vid 2 ordinarie val i rad.