Publicerad: 15 februari 2023

Ändra eller avregistrera partibeteckning

Om partiet inte anmäler kandidater till två ordinarie val i rad avregistreras partibeteckningen. Ett parti kan även begära ändring eller avregistrering av partibeteckningen hos Valmyndigheten.

Ändra partibeteckning eller symbol

En ändring av partibeteckningen (även en ändring i eventuell symbol) innebär juridiskt en avregistrering av den gällande partibeteckningen samt en registrering av den nya.

Om partiet vill ändra sin registrerade partibeteckning ska partiet skicka in en ny anmälan om registrering. Anmälan ska innehålla samtliga handlingar som vid en ny anmälan förutom stödförklaringar.

Sista datum för ändring under valåret

När det är valår behöver partier anmäla eventuell ändring av partibeteckning eller symbol senast sista februari samma år.

Vi rekommenderar dock att partier som har rätt till utläggning av partivalsedlar anmäler en eventuell ändring senast hösten innan valåret. Eftersom partivalsedlarna ska hinna tryckas och skickas till utlandsmyndigheter och kommuner.

Registrera partibeckning

Avregistrera partibeteckning

För att avregistrera sin partibeteckning ska partiet skicka in handlingar som visar att beslut om detta fattats rätt ordning. Valmyndigheten fattar beslut om avregistrering. Följande handlingar behöver lämnas in till oss:

  • Protokoll från partiets årsstämma där det framgår vilka som senast utsågs som styrelse för partiet.
  • Protokoll där det framgår att partiet beslutat att avregistrera partibeteckningen hos Valmyndigheten.
  • Protokoll där det framgår vem partiet beslutat är behörig företrädare för att avregistrera partibeteckningen hos Valmyndigheten.

Om ärendet är komplett fattar vi beslut om avregistrering.

Valmyndigheten fattar även beslut om avregistrering av en partibeteckning om partiet inte anmäler kandidater vid två ordinarie val i rad.