Publicerad: 1 oktober 2021

Kandidater och listor

Ett parti kan skicka in sina listor med kandidatordningen i förväg, men det är inget krav. Vissa partier väljer att anmäla kandidaterna så att listan är låst, andra partiers listor är öppna. Alla kandidater måste samtycka till kandidaturen för att kunna bli valda.

Inför val 2022

  • Den 8 april 2022 är sista dag att anmäla kandidater och sista dag för partier med registrerad partibeteckning att lämna in kandidatförklaringar för de anmälda kandidaterna till valet 2022.
  • Den 9 september 2022 är sista dag för kandidater som inte är anmälda av ett parti att lämna in sitt samtycke till kandidaturen.
  • Förklaringsblanketter och blankett för samtycke hittar du på sidan För dig som kandiderar.


Valmyndigheten beslutar inför varje val vilket som ska vara sista datum för att anmäla kandidater, skicka in kandidatförklaringar samt beställa valsedlar.

Du hittar alla viktiga datum samlade i valkalendern för 2022.

Kalender för partier valet 2022

Partier med registrerad partibeteckning som anmäler sina kandidater och låser sina listor

Ett parti som har registrerat sin partibeteckning kan anmäla sina kandidater när de lämnar in sin kandidatlista. Genom att anmäla kandidater för ett val låser partiet sina listor.

De skyddar då sin kandidatlista och väljarna kan inte skriva till namn på valsedeln och på så sätt nominera andra kandidater än de som partiet själv valt.

När ett parti med registrerad partibeteckning anmäler samtliga kandidater innebär det att partiet automatiskt deltar i valet.

Valmyndigheten publicerar kandidatlistorna på val.se i takt med att valsedlarna beställs.

Samtycka till kandidatur genom kandidatförklaring

Kandidaterna ska samtycka att de vill ställa upp för partiet i valet, genom att fylla i en så kallad kandidatförklaring. Om kandidaterna ska kandidera i flera val ska de fylla i en förklaringsblankett för varje val.

Det är partiet som ansvarar för att kandidaterna skriver under kandidatförklaringen och skickar in förklaringarna, senast den 8 april 2022 inför valet.

Förklaringsblanketter för riksdag, region- och kommunfullmäktige hittar du på sidan För dig som kandiderar.

För dig som kandiderar

Vem är behörig att anmäla kandidater för sitt parti?

Ett parti med registrerad partibeteckning måste ha en behörig företrädare som anmäler kandidaterna. På sidan Registrera partibeteckning kan du läsa om hur partier utan registrerad partibeteckning beställer namnvalsedlar.

Registera partibeteckning

Partiet måste även ha en behörig beställare av valsedlar som ansvarar för att lämna in kandidatlistor och godkänner valsedelskorrektur. Ofta är det samma person som utses att ansvara för dessa två uppgifter.

Behörig beställare och valsedlar

Parti som inte anmäler kandidater och låter listorna vara öppna

Om ett parti har namnvalsedlar men väljer att inte anmäla sina kandidater innebär det att partiet har öppna listor.

Samma gäller om partiet inte har listat några kandidater på namnvalsedlar. Då kan andra kandidater samtycka till kandidatur och på så sätt bli invalda. Partiet kan inte säga nej till att sådana kandidater kandiderar eller blir valda för partiet.

Blankett för samtycke hittar du på sidan för dig som kandiderar

Väljarna kan skriva till namn på valsedeln och nominera en eller flera kandidater till partiet. Det är det överst tillskrivna namnet som får personrösten.

Här på val.se kan väljarna se vilka kandidater som samtyckt till kandidatur. Ett samtycke ska vara inlämnat senast två dagar före valdagen, det vill säga den 9 september 2022, för att kandidaten ska vara valbar och personrösten räknas.

Är kandidaten valbar?

För att en kandidat ska vara valbar måste kandidaten:

  • ha rösträtt i det aktuella valet.
  • ha samtyckt till kandidaturen i förväg

Offentliga handlingar

Partiets inlämnade beställningar och anmälningar blir en offentlig handling när den kommer till länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Även partiets lista på kandidatordningen, kandidaters förklaringar och kandidaters samtycken blir offentliga handlingar.

På val.se visas anmälda partier och kandidater som samtycket till kandidatur för partiet.