Publicerad: 28 februari 2020

Kandidater och listor

Ett parti kan skicka in sina listor med kandidatordningen i förväg, men det är inget krav. Vissa partier väljer att anmäla kandidaterna så att listan är låst, andra partiers listor är öppna. Alla kandidater måste samtycka till kandidaturen för att kunna bli valda.

Valmyndigheten beslutar inför varje val vilket som ska vara sista datum för att anmäla kandidater, inkomma med kandidatförklaringar samt beställa valsedlar.

Datumen publiceras på sidan Viktiga datum i god tid inför varje val.

Partier med registrerad partibeteckning som anmäler sina kandidater och låser sina listor

Ett parti som har registrerat sin partibeteckning kan anmäla sina kandidater när de lämnar in sin kandidatlista. Genom att anmäla kandidater låser partiet sina listor.

De skyddar då sin kandidatlista och väljarna kan inte skriva till namn på valsedeln och på så sätt nominera andra kandidater än de som partiet valt.

Kandidatlistorna publiceras på val.se allteftersom valsedlarna beställs.

Samtycka till kandidatur genom kandidatförklaring

Kandidaterna ska samtycka till kandidaturen att de vill ställa upp för partiet i valet, genom att fylla i en så kallad kandidatförklaring. Om kandidaterna ska kandidera i flera val ska de fylla i en förklaringsblankett för varje val.

Det är partiet som ansvarar för att kandidaterna skriver under kandidatförklaringen samt skickar in förklaringarna senast det datum som Valmyndigheten bestämt.

Blanketter för kandidatförklaring publiceras inför varje val på val.se.

  • Ett parti kan ha en låst lista med anmälda kandidater i en riksdagsvalkrets och en öppen lista i en annan. Däremot kan inte ett parti ha både en låst och en öppen lista i samma valkrets.
  • I kommun- och regionfullmäktigvalen gäller anmälan av kandidater för hela kommunen respektive regionen.
  • I valet till Europaparlamentet är hela Sverige en valkrets och partierna har att välja mellan att anmäla kandidater eller inte.

När ett parti med registrerad partibeteckning anmäler samtliga kandidater innebär det att partiet automatiskt anmält deltagande i valet.

Ett parti utan registrerad partibeteckning kan inte anmäla samtliga sina kandidater och kan därför bara ha en öppen lista på valsedeln. Kandidaten måste fylla i blanketten för samtycke till kandidaturen.

Vem är behörig att anmäla kandidater för sitt parti?

Ett parti med registrerad partibeteckning måste ha en behörig företrädare som anmäler kandidaterna.

De måste även ha en behörig beställare av valsedlar som ansvarar för att lämna in kandidatlistor och godkänner valsedelskorrektur. Ofta är det samma person som utses att ansvara för dessa två uppgifter.

Mer om behörig beställare och valsedlar.

Parti som inte anmäler kandidater och låter listorna vara öppna

Om ett parti väljer att inte anmäla sina kandidater innebär det att partiet har öppna listor.

Väljarna kan då skriva till namn på valsedeln och nominera en eller flera kandidater till partiet. Det är det överst tillskrivna namnet som får personrösten.

Om en väljare skriver till flera namn på en valsedel kommer samtliga kandidater att skrivas upp på den listan, men det är den överst tillskrivna kandidaten som får personrösten.

Egen kandidatur

Även andra personer än de som partiet bestämt på valsedeln kan samtycka till att kandidera för partiet utan att partiet kan säga nej.

Väljare kan personrösta på dessa kandidater genom att skriva till kandidatens namn på valsedeln.

Det är det överst tillskrivna namnet som får personrösten och eventuellt andra tillskrivna namn kan bli aktuella vid efterträdarval. En förutsättning för att rösten ska räknas är dock att kandidaten har samtyckt till kandidaturen.

Samtycket ska skickas in senast 2 dagar före valdagen. Kandidaterna själva ansvarar för att skicka in blanketten till länsstyrelsen.

Blanketten för samtycke till kandidaturen publiceras inför varje val på val.se.

Är kandidaten valbar?

För att en kandidat ska vara valbar måste kandidaten:

  • ha rösträtt i det aktuella valet.
  • ha samtyckt kandidaturen i förväg

En utländsk EU-medborgare som kandiderar för ett parti i det svenska Europaparlamentsvalet måste vara folkbokförd i Sverige samt lämna in en försäkran om att hen inte kandiderar i ett annat EU-land

Offentliga handlingar

Partiets inlämnade beställningar och anmälningar blir en offentlig handling när den kommer till länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Även partiets lista på kandidatordningen, kandidaters förklaringar och kandidaters samtycken blir offentliga handlingar.

På val.se visas anmälda partier och kandidater som samtycket till kandidatur för partiet.