Publicerad: 15 februari 2023

Kandidater och listor

Ett parti kan skicka in sina listor med kandidatordningen i förväg, men det är inget krav. Vissa partier väljer att anmäla kandidaterna så att listan är låst, andra partiers listor är öppna. Alla kandidater måste samtycka till kandidaturen för att kunna bli valda.

Inför EU-valet 2024

Datumet för val till Europaparlamentet 2024 är ännu inte fastställt. Det beslutar Europeiska unionens råd ungefär ett år innan valet, sannolikt någon gång mellan april–juni 2023.

När datum för valet är fastställt kommer vi uppdatera webbplatsen med information om sista dag för att anmäla kandidater, med mera.


Valmyndigheten beslutar inför varje val vilket som ska vara sista datum för att anmäla kandidater, skicka in kandidatförklaringar samt beställa valsedlar.

  • Vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige ska partierna beställa valsedlar och lämna in kandidatlistor hos länsstyrelserna.
  • Vid val till Europaparlamentet ska partierna beställa namnvalsedlar och lämna in kandidatlistor hos Valmyndigheten.

Partier med registrerad partibeteckning som anmäler sina kandidater och låser sina listor

Ett parti som har registrerat sin partibeteckning kan anmäla sina kandidater när de lämnar in sin kandidatlista. Genom att anmäla kandidater för ett val låser partiet sina listor.

De skyddar då sin kandidatlista och väljarna kan inte skriva till namn på valsedeln och på så sätt nominera andra kandidater än de som partiet själv valt.

När ett parti med registrerad partibeteckning anmäler samtliga kandidater innebär det att partiet automatiskt deltar i valet.

Valmyndigheten publicerar kandidatlistorna på val.se i takt med att valsedlarna beställs.

Samtycka till kandidatur genom kandidatförklaring

Kandidaterna ska samtycka att de vill ställa upp för partiet i valet, genom att fylla i en så kallad kandidatförklaring.

Kandidaten ska lämna in en förklaringsblankett för varje val som hen ställer upp i. En kandidat som ställer upp både i val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige måste alltså lämna in två förklaringsblanketter.

En kandidat som ställer upp i fler riksdagsvalkretsar behöver däremot bara lämna in en förklaringsblankett eftersom förklaringen gäller per val (det vill säga valet till riksdagen).

Det är partiet som ansvarar för att kandidaterna skriver under kandidatförklaringen och skickar in förklaringarna.

För dig som kandiderar

Vem är behörig att anmäla kandidater för sitt parti?

Ett parti med registrerad partibeteckning måste ha en behörig företrädare som anmäler kandidaterna.

Registrera partibeteckning

Partiet måste även ha en behörig beställare av valsedlar som ansvarar för att lämna in kandidatlistor och godkänner valsedelskorrektur. Ofta är det samma person som utses att ansvara för dessa två uppgifter.

Behörig beställare och valsedlar

Parti som inte anmäler kandidater och låter listorna vara öppna

Om ett parti har namnvalsedlar men väljer att inte anmäla sina kandidater innebär det att partiet har öppna listor.

Samma gäller om partiet inte har listat några kandidater på namnvalsedlar. Då kan andra kandidater samtycka till kandidatur och på så sätt bli invalda. Partiet kan inte säga nej till att sådana kandidater kandiderar eller blir valda för partiet.

Blankett för samtycke hittar du på sidan för dig som kandiderar

Väljarna kan skriva till namn på valsedeln och nominera en eller flera kandidater till partiet. Det är det överst tillskrivna namnet som får personrösten.

Är kandidaten valbar?

För att en kandidat ska vara valbar måste kandidaten:

  • ha rösträtt i det aktuella valet (valbarhetskontrollen görs på valdagen)
  • ha samtyckt till kandidaturen i förväg

Allmänna handlingar

Partiets inlämnade beställningar och anmälningar blir allmänna handlingar när de kommer till länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Även partiets lista på kandidatordningen, kandidaters förklaringar och kandidaters samtycken blir allmänna handlingar. Handlingarna kan komma att bedömas som offentliga efter sekretessprövning.

På val.se visas anmälda partier och kandidater som samtycker till kandidatur för partiet.