Till startsidan

Publicerad: 22 oktober 2019

Beställa valsedlar

Här kan du som företräder ett parti läsa om hur ni gör för att beställa valsedlar för valet till Europaparlamentet.

Alla partier som anmält deltagande i val får beställa valsedlar. Detaljerad information om hur partierna ska göra beställningen finns i dokumentet Manual valsedelsbeställning.

Utse behörig beställare av valsedlar

Vissa partier kan endast göra valsedelsbeställningen via en behörig beställare. Följande partier behöver därför utse och anmäla behörig beställare:

  • partier med registrerad partibeteckning
  • partier som är representerade i Europaparlamentet
  • partier som har mandat i Europaparlamentet.

Det är endast den behörige beställaren som kan godkänna valsedelskorrektur.

För partier som inte har registrerad partibeteckning ställs inga krav på vem som får beställa valsedlar för partiet. För att underlätta hanteringen av valsedelsbeställningen är det dock bra att meddela Valmyndigheten vem som är ansvarig för beställningen.

Anmäl behörig beställare

Partierna ska tillsammans med blanketten Anmäla behörig beställare lämna in ett styrelseprotokoll som visar vem eller vilka som är behöriga att beställa valsedlar och anmäla kandidater för partiet.

När ska valsedlar beställas?

Vid beställning senast den 28 februari 2019 garanteras leverans av valsedlar senast 45 dagar före valdagen.

Partiet ska bifoga ett manuskript med kandidater till beställningen.