Publicerad: 24 februari 2023

Tryck – förberedelser, kontroll och leverans

Länsstyrelsen/Valmyndigheten kontrollerar hela beställningen och skickar sedan till tryckeriet. Partier med registrerad partibeteckning behöver först ordna godkännande från sina kandidater.

Här hittar ni all information som rör tryckningen av namnvalsedlarna. Under respektive rubrik finns detaljerad information om varje steg.

Godkänna kandidatur innan tryck

OBS! Bara partier med registrerad partibeteckning behöver ordna godkännande av kandidaterna innan tryck.

Partier med registrerad partibeteckning som har anmält kandidaterna i beställningen av namnvalsedlar måste också bifoga en förklaring från varje kandidat. Genom förklaringen godkänner personen att vara en anmäld kandidat för partiet.

Kandidaten ska lämna in en förklaring för varje val som hen ställer upp i. En kandidat som ställer upp både i val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige måste alltså lämna in två förklaringar.

En kandidat som ställer upp i fler riksdagsvalkretsar behöver däremot bara lämna in en förklaring eftersom den gäller per val, det vill säga valet till riksdagen.

Valmyndigheten kommer inför valet 2024 återkomma med mer information om hur förklaringarna ska skickas in.

Om partiet inte anmäler kandidater

Om ett parti inte anmäler sina kandidater och har en så kallad öppen lista innebär det att väljare kan skriva till ett namn på valsedeln och nominera andra kandidater. För att en kandidat ska kunna bli invald måste kandidaten lämna sitt samtycke i förväg, men inte innan namnvalsedeln trycks.

För att samtycka till en kandidatur behöver kandidaten lämna in ett skriftligt samtycke.

Mer information för kandidater finns på sidan För dig som kandiderar

Länsstyrelsen skickar till tryckeri

Länsstyrelsen/Valmyndigheten kontrollerar beställningen

Länsstyrelsen gör vissa kontroller innan beställningen kan skickas till tryck. Vid val till Europaparlamentet gör Valmyndigheten det arbetet. Till exempel:

  • Att alla uppgifter som partiet registrerat in verkar vara korrekta.
  • Att eventuell betalning för valsedlarna har kommit in.
  • Om partiet har en registrerad partibeteckning och i beställningen har valt att anmäla kandidaterna ska samtliga undertecknade kandidatförklaringar kommit in till länsstyrelsen.

Uppfyller er beställning inte de kraven skickar länsstyrelsen inte till tryck. Om partiet drar över tidsramarna för beställning och komplettering omfattas inte längre partiets beställning av leveransgarantin.

Tidpunkt för beställning och leverans

Länsstyrelsen/Valmyndigheten skickar valsedeln till tryckeri

När länsstyrelsen – vid val till Europaparlamentet Valmyndigheten –utfört kontrollerna skickar de/vi valsedelsbeställningen till tryckeriet. Ni kan följa status för er beställning. I valdatasystemet Valid ser ni det datum och klockslag som valsedelsbeställningen kom in till länsstyrelsen och även det datum och klockslag då länsstyrelsen skickade beställningen till tryckeriet.

Leverans

Valsedlarna levereras till en adress per valsedel (beställning) och partiet får själva ordna med vidare distribution efter det.

Partier som kandiderar till riksdagen kan ange en leveransadress per riksdagsvalkrets. Ni kan få en särskild sändlista i excel från länsstyrelsen eller Valmyndigheten för det ändamålet.

Vid val till Europaparlamentet får partierna ange en adress per riksdagsvalkrets.

Leverans sker genom PostNord. Det är viktigt att ni uppger om mottagaradressen är en privat- eller företagsadress, eftersom detta styr vilken typ av försändelse som kan skickas till adressen.