Publicerad: 1 december 2021

Tryck – förberedelser, kontroll och leverans

Länsstyrelsen kontrollerar hela beställningen och skickar sedan till tryckeriet. Partier med registrerad partibeteckning behöver först ordna godkännande från sina kandidater.

Här hittar ni all information som rör tryckningen av namnvalsedlarna. Under respektive rubrik finns detaljerad information om varje steg.

Godkänna kandidatur innan tryck

OBS! Bara partier med registrerad partibeteckning behöver ordna godkännande av kandidaterna innan tryck.

Partier med registrerad partibeteckning som har anmält kandidaterna i beställningen av namnvalsedlar måste senast 8 april 2022 också bifoga:

  • En förklaringsblankett i original från varje kandidat. På förklaringsblanketten godkänner kandidaten att vara en anmäld kandidat för partiet. Blanketten måste enligt lag skrivas under för hand av kandidaten själv.

Kandidaten ska lämna in en förklaringsblankett för varje val som hen ställer upp i. En kandidat som ställer upp både i val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige måste alltså lämna in två förklaringsblanketter.

En kandidat som ställer upp i fler riksdagsvalkretsar behöver däremot bara lämna in en förklaringsblankett eftersom förklaringen gäller per val (dvs. valet till riksdagen).

Välj vilket format blanketten ska ha: ifyllnadsbar pdf eller pdf för utskrift att fylla i för hand.

Kommunfullmäktige

Regionfullmäktige

Riksdagen

Färdiga godkännanden gör att beställningen går snabbare

Lämna in de påskrivna förklaringsblanketterna till länsstyrelsen så snart kandidaterna skrivit under dem även om ni inte skickat in valsedelsbeställningen. Då kan länsstyrelsen registrera uppgifterna från förklaringsblanketterna i förväg och behandlingen av valsedelsbeställningen går snabbare.

Alla förklaringar ska vara inskickade till länsstyrelsen senast den 8 april för att leveransgarantin ska gälla. Namnvalsedlarna skickas inte till tryckeriet utan att samtliga förklaringar gällande kandidater på den namnvalsedeln kommit in till länsstyrelsen.

Kopplad utskrift – förifyllda uppgifter

Blanketterna finns också som wordfil som kan kopplas till excel för att partiet i förväg ska kunna fylla i vissa uppgifter inför insamlandet från kandidaterna. Det finns också en manual för hur ni kopplar utskrift mellan word och excel. Kandidaten ska komplettera med sin egenhändiga underskrift samt ange eventuell id-uppgift.

Om partiet inte anmäler kandidater

Om ett parti inte anmäler sina kandidater och har en så kallad öppen lista innebär det att väljare kan skriva till ett namn på valsedeln och nominera andra kandidater. För att en kandidat ska kunna bli invald måste kandidaten lämna sitt samtycke i förväg, men inte innan namnvalsedeln trycks.

För att samtycka till en kandidatur behöver kandidaten lämna in ett skriftligt samtycke senast den 7 september 2022.

Blankett för samtycke och mer information för kandidater finns på sidan För dig som kandiderar

Länsstyrelsen skickar till tryckeri

Länsstyrelsen kontrollerar beställningen

Länsstyrelsen gör vissa kontroller innan beställningen kan skickas till tryck. Till exempel:

  • Att alla uppgifter som partiet registrerat in verkar vara korrekta.
  • Att eventuell betalning för valsedlarna har kommit in.
  • Om partiet har en registrerad partibeteckning och i beställningen har valt att anmäla kandidaterna ska samtliga underteckande kandidatförklaringar kommit in till länsstyrelsen.

Uppfyller er beställning inte de kraven skickar länsstyrelsen inte till tryck. Om partiet drar över tidsramarna för beställning och komplettering omfattas inte längre partiets beställning av leveransgarantin.

Tidpunkt för beställning och leverans

Länsstyrelsen skickar valsedeln till tryckeri

När länsstyrelsen utfört kontrollerna skickar de valsedelsbeställningen till tryckeriet. Ni kan följa status för er beställning. I valdatasystemet Valid ser ni det datum och klockslag som valsedelsbeställningen kom in till länsstyrelsen och även det datum och klockslag då länsstyrelsen skickade beställningen till tryckeriet.

Leverans

Tryckerierna trycker namnvalsedlarna i den ordning som beställningarna kommer in. Har ni gjort er beställning innan den 8 april 2022 får ni en garanterad leverans senast 26 juli, 45 dagar innan valet.

Valsedlarna levereras i första hand till en adress per parti och partiet får själva ordna med vidare distribution efter det.

Partier som kandiderar till riksdagen kan ange en leveransadress per riksdagsvalkrets. Ni kan få en särskild sändlista i excel från länsstyrelsen eller Valmyndigheten för det ändamålet.