Publicerad: 15 september 2022

Tryck – förberedelser, kontroll och leverans

Länsstyrelsen kontrollerar hela beställningen och skickar sedan till tryckeriet. Partier med registrerad partibeteckning behöver först ordna godkännande från sina kandidater.

Här hittar ni all information som rör tryckningen av namnvalsedlarna. Under respektive rubrik finns detaljerad information om varje steg.

Godkänna kandidatur innan tryck

OBS! Bara partier med registrerad partibeteckning behöver ordna godkännande av kandidaterna innan tryck.

Partier med registrerad partibeteckning som har anmält kandidaterna i beställningen av namnvalsedlar måste också bifoga:

  • En förklaringsblankett i original från varje kandidat. På förklaringsblanketten godkänner kandidaten att vara en anmäld kandidat för partiet. Blanketten måste enligt lag skrivas under för hand av kandidaten själv.

Kandidaten ska lämna in en förklaringsblankett för varje val som hen ställer upp i. En kandidat som ställer upp både i val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige måste alltså lämna in två förklaringsblanketter.

En kandidat som ställer upp i fler riksdagsvalkretsar behöver däremot bara lämna in en förklaringsblankett eftersom förklaringen gäller per val (dvs. valet till riksdagen).

Välj vilket format blanketten ska ha: ifyllnadsbar pdf eller pdf för utskrift att fylla i för hand.

Kommunfullmäktige

Regionfullmäktige

Riksdagen


Kopplad utskrift – förifyllda uppgifter

Blanketterna finns också som wordfil som kan kopplas till excel för att partiet i förväg ska kunna fylla i vissa uppgifter inför insamlandet från kandidaterna. Det finns också en manual för hur ni kopplar utskrift mellan word och excel. Kandidaten ska komplettera med sin egenhändiga underskrift samt ange eventuell id-uppgift.


Färdiga godkännanden gör att beställningen går snabbare

Lämna in de påskrivna förklaringsblanketterna till länsstyrelsen så snart kandidaterna skrivit under dem även om ni inte skickat in valsedelsbeställningen. Då kan länsstyrelsen registrera uppgifterna från förklaringsblanketterna i förväg och behandlingen av valsedelsbeställningen går snabbare.

Alla förklaringar behövde vara inskickade till länsstyrelsen senast den 29 april för att leveransgarantin ska gälla. Namnvalsedlarna skickas inte till tryckeriet utan att samtliga förklaringar gällande kandidater på den namnvalsedeln kommit in till länsstyrelsen.

Om partiet inte anmäler kandidater

Om ett parti inte anmäler sina kandidater och har en så kallad öppen lista innebär det att väljare kan skriva till ett namn på valsedeln och nominera andra kandidater. För att en kandidat ska kunna bli invald måste kandidaten lämna sitt samtycke i förväg, men inte innan namnvalsedeln trycks.

För att samtycka till en kandidatur behöver kandidaten lämna in ett skriftligt samtycke.

Blankett för samtycke och mer information för kandidater finns på sidan För dig som kandiderar

Länsstyrelsen skickar till tryckeri

Länsstyrelsen kontrollerar beställningen

Länsstyrelsen gör vissa kontroller innan beställningen kan skickas till tryck. Till exempel:

  • Att alla uppgifter som partiet registrerat in verkar vara korrekta.
  • Att eventuell betalning för valsedlarna har kommit in.
  • Om partiet har en registrerad partibeteckning och i beställningen har valt att anmäla kandidaterna ska samtliga underteckande kandidatförklaringar kommit in till länsstyrelsen.

Uppfyller er beställning inte de kraven skickar länsstyrelsen inte till tryck. Om partiet drar över tidsramarna för beställning och komplettering omfattas inte längre partiets beställning av leveransgarantin.

Tidpunkt för beställning och leverans

Länsstyrelsen skickar valsedeln till tryckeri

När länsstyrelsen utfört kontrollerna skickar de valsedelsbeställningen till tryckeriet. Ni kan följa status för er beställning. I valdatasystemet Valid ser ni det datum och klockslag som valsedelsbeställningen kom in till länsstyrelsen och även det datum och klockslag då länsstyrelsen skickade beställningen till tryckeriet.

Leverans

Tryckerierna trycker namnvalsedlarna i den ordning som beställningarna kommer in. Har ni gjort er beställning innan den 29 april 2022 fick ni en garanterad leverans senast 28 juli, 45 dagar innan valet.

Valsedlarna levereras i första hand till en adress per valsedel (beställning) och partiet får själva ordna med vidare distribution efter det.

Partier som kandiderar till riksdagen kan ange en leveransadress per riksdagsvalkrets. Ni kan få en särskild sändlista i excel från länsstyrelsen eller Valmyndigheten för det ändamålet.

Leverans sker genom PostNord. Det är viktigt att ni uppger om mottagaradressen är en privat- eller företagsadress, eftersom detta styr vilken typ av försändelse som kan skickas till adressen.

Leverans till privatadress

Om partiets valsedlar levereras till en privatadress kommer mottagaren få ett sms med en föreslagen leveranstid. Om den inte passar kan ni välja en annan leveranstid via sms, med ett antal olika alternativ.

För försändelser om max 20 kg (cirka 15 000 valsedlar) kan paketet hämtas ut hos PostNords ombud.

Om ni inte kunnat ta emot eller hämta ut försändelsen inom 7 dagar kommer den skickas tillbaka till tryckeriet den åttonde dagen. Då kommer partiet faktureras kostnaden för returhanteringen.

Leverans till företagsadress

Om partiets valsedlar levereras till en företagsadress kommer mottagaren få ett sms en dag innan leverans som informerar att leveransen är på väg. Det är inte möjligt att byta leveranstid.

Om ni inte kunnat ta emot eller hämta ut försändelsen inom 7 dagar kommer den skickas tillbaka till tryckeriet den åttonde dagen. Då kommer partiet faktureras kostnaden för returhanteringen.

Försändelsen måste kvitteras vid leverans

I samtliga fall är det ett krav att partiet kvitterar ut paketet. Det är därför inte möjligt att leverera några valsedlar till en adress där det inte finns någon person som kan ta emot dem. Detta för att säkerställa att inga valsedlar lämnas obevakade utomhus. Det måste inte vara personen som står som mottagare som kvitterar ut försändelsen.