Publicerad: 13 juni 2022

Anmälda partier till valen 2022 och 2024

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. År 2024 är det val till Europaparlamentet. Här kan du se vilka partier som är anmälda till kommande val.
Anmälan gäller även eventuella extra val före valen 2022.

Anmälda partier till samtliga val år 2022 och 2024

Anmälda partier till kommande val presenteras här i listor. Listorna uppdateras allt eftersom anmälningar kommer in och Valmyndigheten fattar beslut.

Deltagande partier i valet till riksdagen 2022 är automatiskt anmälda i valen till region- och kommunfullmäktige 2022 samt valet till Europaparlamentet 2024.

Deltagande partier i val 2022, rådatafil i csv-format

Datat uppdateras en gång per dygn under vardagar.

Så här använder du csv-filen

  • CSV betyder Comma Separated Values, det vill säga kommaavgränsad textfil
  • Om du öppnar en csv-fil i Excel, och får en fråga om hur du vill separera data, ska du välja att värdena är separerade med semikolon. Då visas värdena per kolumn.
  • Nollor som står i början av partikoderna (4 siffror) faller bort. Det beror på hur du ställt in format i ditt eget kalkylprogram, till exempel Excel. När du öppnar filen måste du formatera om fälten för partikod så att nollor läggs till. I Excel väljer du Formatera celler/Anpassat. Skriv sen 0000 för partikod i fältet ”Typ”.

Anmälda partier för val till enbart Europaparlamentet 2024

Observera att alla partier som är anmälda till 2022 års riksdagsval också automatiskt är anmälda till 2024 års val till Europaparlamentet.

Inga partier har hittills anmält deltagande till enbart 2024 års val till Europaparlamentet.