Publicerad: 14 juni 2019

Dnr: 200 272921-19/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 14 juni 2019 utsett Mikael Damsgaard som ledamot av riksdagen för Moderaterna, Västmanlands läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 2 juli 2019 intill utgången av innevarande valperiod.

Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha inkommit till Valmyndigheten, Box 121 91, 102 25 Stockholm (besöksadressen är Fleminggatan 14) inom tio dagar efter dagen för detta beslut.