Publicerad: 27 oktober 2023

Dnr: VAL-813

Remiss "Förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter"

Valmyndighetens yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps remiss - "Förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter".

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps diarienummer: MSB 2022-07200

Valmyndigheten har nedan synpunkt på förslagen till föreskrifter utifrån myndighetens övergripande ansvar för val.

3 kap. 3 § p. 4 i föreskrifterna omfattar i nuläget endast trycksaker för genomförande av valen till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Även valet till Europaparlamentet är ett allmänt val och tryckningen av trycksaker är lika kritiskt viktig för genomförandet av det valet. Valmyndigheten föreslår därför en ändring i 3 kap. 3 § p. 4 så att den omfattar trycksaker för genomförande av de allmänna valen.