Publicerad: 11 oktober 2021

Dnr: 200 1-21/98213

Remiss En gemensam angelägenhet

Valmyndighetens svar på remiss av SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet.

Fi2020/03418

Valmyndigheten har uppmanats att yttra sig över ovanstående utredning. Valmyndigheten har tagit del av det rubricerade betänkandet och har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter.

Detta remissvar har beslutats av kanslichef Anna Nyqvist.