Publicerad: 13 september 2019

Dnr: 200 388523 -19/98236

Kungörelse om nya ersättare till riksdagen

Valmyndigheten har den 13 september 2019 utsett Martin Marmgren och Susanne Nordling som ersättare för ledamot av riksdagen för Miljöpartiet, Stockholm läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 oktober 2019 intill utgången av innevarande valperiod.

Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha inkommit till Valmyndigheten, Box 121 91, 102 25 Stockholm (besöksadressen är Fleminggatan 14) inom tio dagar efter dagen för detta beslut.