Publicerad: 5 september 2019

Dnr: 200 376791-19/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 5 september 2019 utsett Thomas Hammarberg som ledamot av riksdagen för Socialdemokraterna, Stockholms kommuns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 5 september 2019 intill utgången av innevarande valperiod.

Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha inkommit till Valmyndigheten, Box 121 91, 102 25 Stockholm (besöksadressen är Fleminggatan 14) inom tio dagar efter dagen för detta beslut.