Publicerad: 4 oktober 2019

Huvudinnehåll start

Dnr: 200 104119-19/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 10 maj 2019 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen (och därmed också för 2022 års val till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2024 års val till Europaparlamentet) som gjorts under partibeteckningen Gula västarna.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 21 maj 2019.