Publicerad: 3 maj 2019

Dnr: 200 208190-19/98236

Kungörelse om nya ersättare till riksdagen

Valmyndigheten har den 3 maj 2019 utsett Anna af Sillén och Charles Westerberg som ersättare för ledamot av riksdagen för Moderaterna, Södermanlands läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 3 maj 2019 intill utgången av innevarande valperiod.

Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha inkommit till Valmyndigheten, Box 121 91, 102 25 Stockholm (besöksadressen är Fleminggatan 14) inom tio dagar efter dagen för detta beslut.