Publicerad: 30 januari 2019

Dnr: 200 57789-19/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 30 januari 2019 utsett Per Söderlund som ledamot av riksdagen för Sverigedemokraterna, Örebro läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 februari 2019 intill utgången av innevarande valperiod.

Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha inkommit till Valmyndigheten, Box 121 91, 102 25 Stockholm (besöksadressen är Fleminggatan 14) inom tio dagar efter dagen för detta beslut.