Publicerad: 22 januari 2019

Dnr: 200 39472-19/98236

Kungörelse om nya ersättare till riksdagen

Valmyndigheten har den 22 januari 2019 utsett Pernilla Stålhammar och Mats Berglund som ersättare för ledamot av riksdagen för Miljöpartiet, Stockholm kommuns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 22 januari 2019 intill utgången av innevarande valperiod.

Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha inkommit till Valmyndigheten, Box 121 91, 102 25 Stockholm (besöksadressen är Fleminggatan 14) inom tio dagar efter dagen för detta beslut.