Publicerad: 8 november 2018

Dnr: 200 461903 -18/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 8 november 2018 utsett Magdalena Schröder till ledamot av riksdagen för Moderaterna för Stockholms läns valkrets från och med den 12 november 2018 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha inkommit till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 121 91, 102 25 Stockholm (besöksadressen är Fleminggatan 14) inom tio dagar efter dagen för detta beslut.