Publicerad: 6 november 2018

Dnr: 200407327-18/98236

Kungörelse om ny ledamot och nya ersättare till Europaparlamentet

Valmyndigheten har den 3 oktober 2018 utsett Anders Sellström till ledamot av Europaparlamentet för Kristdemokraterna. Den nya ledamoten har utsetts från och med den 3 oktober 2018 intill utgången av nu löpande valperiod.

Valmyndigheten har samtidigt utsett Sara Skyttedal, Lars O. Molin och Matilda Granberg Stålbert till ersättare av Europaparlamentet för Kristdemokraterna. De nya ersättarna har
utsetts från och med den 3 oktober 2018 intill utgången av nu löpande valperiod.

Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha inkommit till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 121 91, 102 25 Stockholm (besöksadressen är Fleminggatan 14) inom tio dagar efter dagen för detta beslut.