Till startsidan

Publicerad: 18 oktober 2019

Viktiga datum inför val

Här kan du läsa om viktiga datum för partier och kandidater. Fasta datum regleras i vallagen och övriga datum beslutas av Valmyndigheten.

Året före val
Datum
Händelse
Hösten före val

Sista dag att begära utläggning av valsedlar. Gäller de partier som har rätt till utläggning.Valåret‌
Datum
Händelse
Sista februari
Sista dag för partier att lämna in anmälan om att registrera partibeteckning för att den ska gälla vid valet.

Registrera partibeteckning
Mars - april

Sista dag för partier att beställa valsedlar för att få garanterad leverans före valet.

Mars - april

Sista dag för partier med registrerad partibeteckning att anmäla kandidater och lämna in kandidatförklaringar.

30 dagar före valdagen

Sista dag för partier att anmäla deltagande i val. Det gäller inte partier som är automatiskt anmälda.

Anmäl deltagande

2 dagar före valdagen
Sista dag för kandidater att samtycka till kandidatur. Det gäller inte kandidater som är anmälda av ett parti.
Efter att valet vunnit laga kraft
Partier kan ha rätt att få tillbaka en del av kostnaden för tryckning av valsedlar.