Publicerad: 31 oktober 2018

Efter valet

Efter valet kan ett parti få tillbaka en del av kostnaden för tryckning av valsedlar. Invalda ledamöterna får ett bevis.

Återbetalning för valsedelstryckning

Om ett parti får mer än 1% av alla röster i riksdagsvalet eller valet till Europaparlamentet
kan de få tillbaka en del av kostnaden för valsedelstryckningen. Samma gäller
för partier som blir invalda i kommun- eller landstingsfullmäktige.

Partiet får tillbaka en summa som motsvarar kostnaden för tryckning av valsedlar till ett
antal som uppgår till tre gånger antalet röstberättigade i den
riksdagsvalkrets, den kommun eller det landsting som de beställt valsedlar för.
Har partiet beställt fler valsedlar får de inte tillbaka hela sitt utlägg.

Invalda ledamöter

De som blir invalda som ledamöter och ersättare får hemskickat ett bevis på att de blivit
valda. Olika datum gäller för de nya ledamöternas tillträde, beroende på var man blivit invald.

Om någon avgår eller avlider under valperioden ska detta anmälas till kommunen som då
begär av länsstyrelsen att utse ny ersättare (till kommun- och
landstingsfullmäktige) och Valmyndigheten (till riksdagen och Europaparlamentet)
nya ledamöter respektive ersättare.

Automatiskt anmält deltagande vid nästa val

Partier som blir invalda i en församling anses ha anmält deltagande i kommande val.