Till startsidan

Registrera en partibeteckning

Ett parti kan välja att registrera sin partibeteckning hos Valmyndigheten.

Ett parti med registrerad partibeteckning kan låsa sina listor

Det är endast partier med registrerad partibeteckning som kan anmäla sina kandidater och därmed låsa sina listor.

Om ett parti registrerar en partibeteckning och anmäler sina kandidater för ett val så gäller det som en anmälan om deltagande i valet.

Registrering är inte samma sak som anmäla deltagande i val

För att delta i ett val är det inte ett krav att ett parti måste registrera en partibeteckning. 

En registrering av partibeteckning innebär inte heller att partiet automatiskt är anmält att delta i val.

Anmäl deltagande i val

När kan en anmälan om registrering lämnas in?

 • Om partibeteckningen ska registreras för ett val måste anmälan ha kommit in senast den sista februari det valåret.
 • Om partibeteckningen inte ska gälla vid ett val kan anmälan lämnas in när som helst.

Vid extra val och omval 

Vid ett extra val måste partiets anmälan om registrering ha kommit in till Valmyndigheten senast en vecka efter beslut om valdag har meddelats.

Vid ett omval är det samma partier från det ordinarie valet som deltar i valet igen. Det innebär att nya partibeteckningar inte kan registreras för ett omval.

Detta behövs för att registrera en partibeteckning

Partiet måste vara en juridisk person

Ett parti som vill få sin partibeteckning registrerad måste vara en juridisk person, i allmänhet en ideell förening. Det finns information hos Skatteverket som visar hur man bildar en ideell förening.

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Partiet ska skicka in protokoll i original eller vidimerade kopior som visar:

 • Att partiet har antagit stadgar och utsett styrelse.
 • Att partiet har beslutat att anmäla sin partibeteckning för registrering hos Valmyndigheten.
 • Vilken partibeteckning partiet vill registrera.

Partiet måste utse en behörig företrädare

Partiet ska inför ett val skicka in protokoll i original eller vidimerade kopior som visar vem som utsetts att vara behörig företrädare för partiet att göra anmälan.

Partiet måste bestämma för vilka val registreringen ska gälla

En registrering för val till riksdagen gäller även för val till region- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet.

 • En registrering för val till regionfullmäktige gäller även för val till kommunfullmäktige.
 • En registrering för val till kommunfullmäktige gäller enbart i det valet.
 • En registrering för val till Europaparlamentet gäller enbart i det valet.

Partiet ska skicka in protokoll i original eller vidimerade kopior som visar att beslut fattats om vilket eller vilka val registreringen ska gälla för.

Partiet behöver stöd för sin anmälan genom namnunderskrifter

Partiet måste visa att ett antal personer stöder anmälan om registrering av partibeteckningen. Det kan göras genom ett antal stödjande namnunderskrifter eller notarius publicus kan intyga stödet.

För att Valmyndigheten ska godkänna en namnunderskrift krävs det att den undertecknade:

 • har rösträtt i det aktuella valet,
 • har skrivit sin namnteckning själv och uppgett sitt personnummer,
 • fyllt i uppgift om var hen är folkbokförd.

Det krävs stöd från olika antal personer beroende på vilket val partiet vill registrera partibeteckningen för.

Antalet stödjande namnunderskrifter som behövs för olika val‌

Val till:

Antal namnunderskrifter:

Riksdagen eller Europaparlamentet

1 500

Regionfullmäktige

100

Kommunfullmäktige

50

Blankett Namnunderskrifter 202-3 (pdf, 26 kB)

Valmyndigheten kontrollerar namnunderskrifterna

Notarius publicus kan intyga

I stället för att lämna in namnunderskrifter till Valmyndigheten kan partiet visa upp sina stödförklaringar för notarius publicus som sedan kan utfärda ett intyg till stöd för anmälan.

 • Av intyget ska det framgå antalet namnunderskrifter och att de undertecknande är röstberättigade i valet till den beslutande församling som anmälan gäller.
 • Intyget ska skickas in till Valmyndigheten.

Notarius publicus utses av länsstyrelsen

Notarius publicus är en enskild person med juristexamen som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Notarius publicus utses av länsstyrelsen. Kontakta länsstyrelsen för mer information.

Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Partier som inte behöver skicka in namnunderskrifter

Ett parti som redan har mandat sedan föregående val behöver inte skicka in namnunderskrifter till stöd för sin anmälan om registrering om det gäller aktuellt valområde.

Krav på partibeteckningen

 • Den ska bestå av eller innehålla ord.
 • Den får inte vara för lik en redan registrerad partibeteckning som gäller för samma val.
 • Den får inte vara för lik en partibeteckning för ett parti som redan skickat in anmälan om registrering för samma val.
 • Den får inte vara för lik en annan partibeteckning som tidigare har gällt för samma slag av val och som avregistrerats för högst fem år sen på grund av att det partiet bytt namn.
 • Den får inte vara för lik en partibeteckning för något annat parti som redan anmält sitt deltagande i val eller som ska anses ha anmält sitt deltagande för samma val.

Valmyndigheten gör en kontroll för att säkerställa att två förväxlingsbara partibeteckningar inte ska förekomma i samma val.

Exempel på partibeteckningar som inte godtagits på grund av risk för förväxling‌

Exempel på partibeteckning

Anledning till avslag

 Arbetarpartiet Kommunisterna

Risk för förväxling med Vänsterpartiet Kommunisterna

Hälso- och miljöpartiet

Risk för förväxling med Miljöpartiet 

 

Partibeteckningen kan innehålla en symbol

Partibeteckning med symbol

Om partibeteckningen innehåller en symbol ska partibeteckningen inklusive eventuell symbol och text mejlas i svg- eller eps-format till registrator@val.se

 • Partibeteckningens storlek kan maximalt vara 85,5 x 12,75 mm (partibeteckning inklusive eventuell symbol och text). Måtten motsvarar fältet på en valsedel.
 • Bakgrunden ska vara transparent.
 • Partibeteckningar i färg ska vara i PMS eller CMYK. Observera att det är olika pris för tryckningen av valsedlar beroende på om partibeteckningen och symbolen är i färg eller svart-vitt.

Valmyndigheten kan inte svara på frågor om färgåtergivning på valsedlar.

Partibeteckning utan symbol

Om partibeteckningen inte innehåller en symbol trycks partibeteckningen som svart text i typsnitt Helvetica.

Anmälan ska innehålla följande och skickas till Valmyndigheten

Protokoll i original eller vidimerade kopior som visar:

 •  Att partiet har antagit stadgar och utsett styrelse.
 • Att partiet har beslutat att anmäla sin partibeteckning för registrering hos Valmyndigheten.
 • Vilken partibeteckning partiet vill registrera.
 • För vilket eller vilka val registreringen ska
  gälla.
 • Vem som utsetts att vara behörig företrädare för
  partiet att göra anmälan.

Valmyndigheten granskar anmälan och fattar beslut

Valmyndigheten meddelar beslut om registrering eller avslag till partiet.

Om partibeteckningen blir registrerad eller och avregistrerad publiceras beslutet i Post- och Inrikes tidningar och kungörs på val.se.

Post- och Inrikes tidningars webbplatslänk till annan webbplats

Om du vill överklaga ett beslut

Vem som helst, personer och andra partier, kan överklaga Valmyndighetens beslut om registreringar och avregistreringar av partibeteckningar.

Har partiet fått avslag på sin anmälan är det endast det partiet som kan överklaga beslutet.

Vill du överklaga ett beslut om registrering av partibeteckning ska du göra det skriftligt till Valmyndigheten senast tre veckor efter att beslutet meddelats.

Det är Valprövningsnämnden som avgör om beslutet kommit in i rätt tid samt prövar överklagandet och meddelar beslutet. Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas.

Valprövningsnämndens webbplatslänk till annan webbplats

Anmälan är en offentlig handling

Partiets anmälan blir en offentlig handling när den kommer till Valmyndigheten. Det gäller alla dokument i anmälan.

Om partiet inte vill att dokument med uppgifter från de som stödjer anmälan ska bli offentliga kan dokumenten i stället visas upp för en notarius publicus.

Efter att partibeteckningen blivit registrerad

Detta krävs för att partibeteckningen ska fortsätta att vara registrerad

En partibeteckning fortsätter att vara registrerad om partiet anmäler kandidater vid val. Om partiet inte anmälder kandidater under två val i rad avregistreras partibeteckningen. Ett parti kan även begära avregistrering av partibeteckningen hos Valmyndigheten.

Ändra partibeteckning eller symbol

En ändring av partibeteckningen (även en ändring i eventuell symbol) innebär juridiskt en avregistrering av den gällande partibeteckningen samt en registrering av den nya.

Vill partiet ändra sin registrerade partibeteckning ska partiet  skicka in en ny anmälan om detta. Anmälan ska innehålla samtliga handlingar som vid en ny anmälan förutom stödförklaringar.

Det kan finnas flera partier med samma partibeteckning

Om partiet har en partibeteckning som är eller har varit registrerad för val som gäller endast i en region eller kommun kan samma partibeteckning användas av ett annat parti i en annan region eller kommun. Samma partibeteckning för olika partier finns därför i flera olika kommuner.

Avregistrera partibeteckning

För att avregistrera sin partibeteckning ska partiet skicka in handlingar som visar att beslut om detta fattats i behörig ordning. Valmyndigheten fattar beslut om avregistrering.

Valmyndigheten fattar även beslut om avregistrering av en partibeteckning om partiet inte anmäler kandidater vid i två val i rad.