Till startsidan

Sök

Din sökning rösta om gav 268 träffar

Sortera efter:
 • Relevans
 • Publicerad
 1. med din röst till din vallokal eller till en lokal för förtidsröstning. Rösta med bud

  Senast ändrad: 2020-06-02

 2. A ar b si ak / ttid rellåhennI TROKTSÖR 8102 rebmetpes 9 ned nelav llit netehgidnymlaV mlohkcotS 19 701 nevS ,nerggreB C 81 NEGÄV AROTS تیوصتلا såsgnilA 41 144 8102 لولیأ 9 خیراتب تاباختنأ تاباختنلأ هاندأ يف حّضوم امك تیوصتلا كنكمُی میظنتلا سلجم و

  PDF 307 kB • Senast ändrad: 2018-10-05

 3. О голосовании Выборы 9 сентября 2018 года. О голосовании на выборах в риксдаг, муниципальные и областные советы. Кому можно голосовать? Для обладания правом голоса необходимо, чтобы вам, самое позднее, в день выборов исполнилось 18 лет. Получите ли

  PDF 281 kB • Senast ändrad: 2018-10-05

 4. Te glasinel pe Biribe ko 9-to septembar 2018. Aždahar glasinea ko biribe bašo parlamenti, komuna – hem oblasno uprava. Koj šaj te glasinel? Kaj te šaj te ovel džikas pravo (hako) glasibaske tegani manuše mora te ovel pherde 18 berš hemkasno ko

  PDF 214 kB • Senast ändrad: 2018-10-05

 5. Jienastit Válljim ragátmáno 9.b.2018. Návti jienasta válljimin rijkkabäjvváj, kommuvnnaj ja lánndadiggefábmoduvvamij. Gut oadtju jienastit? Jienastimriektá l gå la18 jage ållim maŋemusát válljimbiejve. Fámon la gájkka válljimijn. Duv jienastimriektá

  PDF 204 kB • Senast ändrad: 2018-10-05

 6. Votar Cómo votar en las elecciones para el parla- mento, el consejo municipal y el consejo de la diputación provincial. ¿Quién tiene derecho a votar? Para tener derecho a votar debe tener 18 años cumplidos el día de las elecciones. Los datos que

  PDF 222 kB • Senast ändrad: 2018-10-05

 7. Pour voter Voici comment voter aux élections législatives, municipales et cantonales. A qui le droit de vote ? Pour bénéficier du droit de vote il faut avoir atteint ses 18 ans au plus tard le jour des élections. Votre droit de vote et votre

  PDF 221 kB • Senast ändrad: 2018-10-05

 8. Głosowanie Wybory dnia 9 wrzes´nia 2018 r. Sposób głosowania w wyborach parlamentarnych, samorza˛dowych i do sejmiku wojewódzkiego. Kto jest uprawniony do głosowania? Prawo do głosowania mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 18 lat. O

  PDF 237 kB • Senast ändrad: 2018-10-05

 9. How to vote This is how you vote in the elections to the Swedish Riksdag and to the municipal- and county councils. Who can vote? To be able to vote in these elections you must be at least 18 years of age on Election Day. The information held in the

  PDF 223 kB • Senast ändrad: 2018-10-05

 10. ttid rellåhennI TROKTSÖR 8102 rebmetpes 9 ned nelav llit netehgidnymlaV mlohkcotS 19 701 nevS ,nerggreB C 81 NEGÄV AROTS såsgnilA 41 144 LKR .ryhcsorbkårps hco dalbatkaF llit attäsrevö tta txeT 91-21-3102 dnomaraG :txetdörB lairA :3H-1H dnomaraG :4H

  PDF 505 kB • Senast ändrad: 2018-10-05

»

Valpresentationen

Valresultat från tidigare val finns samlat på en egen webbplats - Valpresentationen. Här finns också information om bland annat vallokaler, kandidater och valsedlar.

Gå till Valpresentationen 2019länk till annan webbplats

Gå till Valpresentationen 2018länk till annan webbplats

Gå till Valpresentationen 2014länk till annan webbplats


Filtrera sökresultatet
 • Format
 • Område
 • Datum
 • Innehållstyper