Publicerad: 19 juni 2023

Sätt att rösta

Här har vi samlat våra vanligaste frågor och svar om att rösta.

 1. Kan jag rösta via internet med Bank-ID?

  Det går inte att rösta med Bank-ID på internet.

  Hur det går till att rösta framgår i vallagen. Det är de politiska partierna i riksdagen som måste driva frågan om röstning via internet och det är just nu inte en fråga som är aktuell. Skäl som anges mot röstning via internet är bland annat säkerställande av väljarnas valhemlighet.

  Stäng
 2. Jag har redan röstat och ångrar mig?

  Om du har förtidsröstat och ångrar dig kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen. Om din förtidsröst har kommit till vallokalen får du tillbaka den av röstmottagarna.

  Du kan inte ångerrösta om du redan röstat i din vallokal.

  Stäng
 3. Får jag rösta åt en släkting som inte kan ta sig till en vallokal eller lokal för förtidsröstning?

  Du kan inte rösta åt en släkting men du kan hjälpa hen att budrösta, det vill säga att transportera rösten till vallokalen eller en röstningslokal.

  Väljare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en lokal för förtidsröstning eller sin vallokal kan rösta med bud.

  För att budrösta behövs ett särskilt budröstningsmaterial som kan beställas från Valmyndigheten eller från kommunen.

  Om en väljare inte har någon som kan agera bud eller på grund av funktionsnedsättning eller liknande behöver hjälp med att göra i ordning rösten kan hen kontakta kommunen för att få hjälp av ambulerande röstmottagare. Två röstmottagare kommer då till väljaren som får göra i ordning rösten på motsvarande vis som i en röstningslokal för förtidsröstning.

  Om väljaren behöver får röstmottagarna hjälpa till att göra i ordning rösten, till exempel lägga rösten i valkuvertet. Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon hur väljaren har röstat.

  Stäng
 4. Får man vara två bakom en valskärm?

  Ja, men bara om väljaren behöver hjälp med att göra i ordning sin röst.

  Vi har hemliga val i Sverige. Det betyder att ingen ska få veta hur väljaren har röstat. Det är därför väljaren ska vara ensam bakom valskärmen när hen röstar. Men om väljaren behöver hjälp med att göra i ordning sin röst får det vara två väljare bakom en valskärm.

  Stäng
 5. Får jag stoppa ner mitt valkuvert i urnan?

  Nej, det är röstmottagaren i vallokalen som ska stoppa ner valkuvertet i valurnan. Orsaken är att bara en röst per väljare ska läggas ner i valurnan.

  Att röstmottagaren lägger ner rösten är ett säkert system mot valfusk och misstag.

  Stäng