Publicerad: 10 mars 2023

Sätt att rösta

Rösta i vallokal på valdagen

På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider. Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort.

Om du inte kan rösta i din vallokal kan du rösta i en lokal för förtidsröstning som har öppet på valdagen.

Du måste visa att du är du

Du måste kunna styrka din identitet för att få rösta. Om du inte är känd av röstmottagarna måste du visa en id-handling t.ex. körkort eller pass. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet och då måste den personen visa en id-handling.

Så här går det till att rösta på valdagen i val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige:

 1. Välj valsedlar.
 2. Ta valkuvert.
 3. Gå bakom en valskärm och gör i ordning din röst. Sätt ett kryss för en kandidat på valsedeln om du vill personrösta. Lägg sedan en valsedel i respektive valkuvert och stäng valkuverten.
 4. Lämna dina valkuvert och din id-handling till röstmottagaren.
 5. Röstmottagaren kontrollerar din identitet, markerar i röstlängden att du har röstat och lägger till sist ner valkuverten i valurnorna.

Så här går det till att rösta på valdagen i Europaparlamentsvalet:

 1. Välj valsedel.
 2. Ta ett valkuvert.
 3. Gå bakom en valskärm och gör i ordning din röst. Sätt ett kryss för en kandidat på valsedeln om du vill personrösta. Lägg sedan en valsedel i valkuvertet och stäng det.
 4. Lämna ditt valkuvert och din id-handling till röstmottagaren.
 5. Röstmottagaren kontrollerar din identitet, markerar i röstlängden att du har röstat och lägger till sist ner valkuvertet i valurnan.

Förtidsrösta i din egen eller annan kommun

Förtidsröstningen startar cirka tre veckor före valet och pågår fram till och med valdagen. För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling.

Vad är förtidsröstning?

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din egen vallokal. Du kan förtidsrösta i din egen kommun eller i en annan kommun.

Vad händer med din förtidsröst?

Förtidsrösten skickas tillsammans med ditt röstkort i ett fönsterkuvert till din vallokal. Adressen till vallokalen står på röstkortet som du lämnar till röstmottagaren. I vallokalen öppnar röstmottagarna fönsterkuvertet och markerar i röstlängden att du har röstat. Röstmottagarna lägger röstkortet åt sidan och valkuverten i valurnorna när röstningen har avslutats.

Så här går det till att förtidsrösta i val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige: 

 1. Välj valsedlar.
 2. Ta valkuvert.
 3. Gå bakom en valskärm och gör i ordning din röst. Sätt ett kryss för en kandidat på valsedeln om du vill personrösta. Lägg sedan en valsedel i respektive valkuvert och stäng valkuverten.
 4. Lämna dina valkuvert, ditt röstkort och din id-handling till röstmottagaren.
 5. Röstmottagaren kontrollerar din identitet och antecknar att du har röstat.
 6. Röstmottagaren lägger ner valkuverten och röstkortet i ett fönsterkuvert. Fönsterkuvertet klistras igen och läggs i en uppsamlingslåda.

Så här går det till att förtidsrösta i Europaparlamentsvalet:

 1. Välj valsedel.
 2. Ta ett valkuvert.
 3. Gå bakom en valskärm och gör i ordning din röst. Sätt ett kryss för en kandidat på valsedeln om du vill personrösta. Lägg sedan en valsedel i valkuvertet och stäng det.
 4. Lämna ditt valkuvert, ditt röstkort och din id-handling till röstmottagaren.
 5. Röstmottagaren kontrollerar din identitet och antecknar att du har röstat.
 6. Röstmottagaren lägger ner valkuvertet och röstkortet i ett fönsterkuvert. Fönsterkuvertet klistras igen och läggs i en uppsamlingslåda.

Rösta från utlandet

Du som är utomlands kan antingen brevrösta eller rösta på de svenska ambassader och konsulat som ordnar röstmottagning.

Du som vill brevrösta måste ha ett särskilt brevröstningsmaterial. Materialet kan beställas från Valmyndigheten, en kommun eller en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat. Brevrösten ska skickas från utlandet. Du kan brevrösta tidigast 45 dagar före valdagen. Brevrösten måste vara framme i tid till rösträkningen.

Du kan förtidsrösta på ambassader och konsulat tidigast 24 dagar före valdagen. Du kan inte rösta på valdagen i utlandet.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med rösten till din vallokal eller en lokal för förtidsröstning.

Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Då kan din make, maka eller sambo, dina eller din makes, makas eller sambos barn, barnbarn, föräldrar eller syskon vara bud. Om det finns någon som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller brukar hjälpa dig kan den personen också vara bud.

Om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt kan du också budrösta. Då kan även personalen hjälpa dig. Du som vistas utmed en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren. Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med ambulerande röstmottagare som kommer hem till dig. Kontakta din kommun.