Publicerad: 8 mars 2024

Huvudinnehåll start

Rösta blankt

I alla val- och röstningslokaler finns blanka valsedlar utan partinamn.
Röstar du blankt, det vill säga lämnar valsedeln tom, räknas rösten som ogiltig.

När de slutliga resultaten presenteras, presenteras de som röstat blankt som en separat kategori i statistiken, kategorin heter ”ogiltiga –blanka”.

Ogiltiga röster påverkar inte mandatfördelningen mellan partierna. Mandatfördelningen räknas fram genom andelar av de giltiga rösterna.