Publicerad: 6 oktober 2021

Rösta blankt

Röstar du blankt, det vill säga lämnar valsedeln tom, räknas valsedeln som ogiltig och påverkar inte mandatfördelningen mellan partierna.

Valmyndigheten och länsstyrelserna redovisar vid den slutliga sammanräkningen hur många som röstat blankt.