Publicerad: 3 juni 2022

Rösta blankt

I alla val- och röstningslokaler finns blanka valsedlar utan partinamn.
Röstar du blankt, det vill säga lämnar valsedeln tom, räknas rösten som ogiltig.

I den slutgiltiga sammanräkningen redovisar Valmyndigheten och länsstyrelserna hur många ogiltiga röster som kommit in och hur många som röstat blankt. Det innebär att ogiltiga röster räknas som en andel av alla röster.

Ogiltiga röster påverkar däremot inte mandatfördelningen mellan partierna. Mandatfördelningen räknas fram genom andelar av de giltiga rösterna.