Till startsidan

Publicerad: 3 april 2019

Rösträkning och valresultat

Här kan du läsa om rösträkningen och hur valresultatet tas fram för omvalet till kommunfullmäktige i Falun den 7 april.

Rösträkningen börjar efter att vallokalerna har stängt kl. 20.00 på valdagen den 7 april.

Ett slutligt valresultat presenteras av länsstyrelsen cirka en vecka efter valdagen.

Preliminär rösträkning

Ett första preliminärt valresultat redovisas på valnatten

När vallokalerna stänger kl. 20.00 på valdagen börjar röstmottagarna i varje vallokal att räkna rösterna. Röstmottagarna rapporterar sedan in resultaten som redovisas på val.se i valpresentationen för omvalet.

Rösterna räknas enbart per parti. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat om vilka partier som ska särredovisas på valnatten. De partier som särredovisas är:

  • Moderaterna
  • Centerpartiet
  • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
  • Kristdemokraterna
  • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
  • Vänsterpartiet
  • Miljöpartiet de gröna
  • Sverigedemokraterna
  • Feministiskt initiativ
  • Falupartiet

Personrösterna räknas inte på valnatten.

Följ den preliminära rösträkningen härlänk till annan webbplats

Sena förtidsröster räknas på onsdagen efter valet

Den preliminära rösträkningen från valnatten uppdateras på onsdagen den 10 april. Då räknar valnämnden i Falun de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Dessa röster läggs till i det preliminära resultatet från valnatten.

Följ den uppdaterade preliminära rösträkningen på onsdagenlänk till annan webbplats

Slutlig rösträkning

Alla röster räknas en gång till

Måndagen den 8 april börjar Länsstyrelsen i Dalarnas län den slutliga rösträkningen. De räknar alla röster en andra gång och nu redovisas antal röster för alla partier och även personröster.

Resultaten publiceras på val.se i takt med att de räknats och registrerats in hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Följ den slutliga rösträkningen härlänk till annan webbplats

Slutligt resultat

När länsstyrelsen i Dalarnas län har räknat klart rösterna fördelar Länsstyrelsen mandaten mellan partierna och utser ledamöter och ersättare.

Därefter fastställer länsstyrelsen valresultatet genom att protokollet läggs fram för granskning. Detta kan tidigast ske på onsdagen den 10 april.

Här publiceras valresultatet och protokolletlänk till annan webbplats