Publicerad: 12 juni 2024

Huvudinnehåll start

Beställ material för att brevrösta från utlandet

Under en bestämd period, ett par månader innan valet, kan du beställa material för att brevrösta från utlandet.

Befinner du dig utomlands under den här perioden kan du vända dig till närmaste ambassad eller konsulat och hämta materialet där, eller höra om de kan skicka det till dig.