Publicerad: 26 mars 2024

EU-medborgare som vill rösta i EU-valet

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som EU-medborgare i EU-valet den 9 juni. Sista dag för anmälan till eller utträde ur den svenska röstlängden är den 10 maj.

För att få rösta behöver du stå med i ett lands röstlängd

Du som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige kan välja om du vill rösta i EU-valet i Sverige eller i det land där du är medborgare.

Du behöver då fylla i en blankett för att anmäla dig till den svenska röstlängden eller för att anmäla utträde ur den, eftersom du bara får rösta i ett land. Sista dag för anmälan till eller utträde ur den svenska röstlängden är den 10 maj.

EU-medborgare i Sverige har fått ett brev från Valmyndigheten

Valmyndigheten har i mars 2024 skickat ett brev med information till alla EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige. Brevet skickades till de adresser som vid tidpunkten fanns registrerade i Skatteverkets folkbokföringsregister.

I brevet finns en blankett för att anmäla dig till eller anmäla utträde ur den svenska röstlängden, beroende på om du redan är anmäld till den svenska röstlängden eller inte.

Om du är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige, men inte fått någon blankett (till exempel om du är nyligen folkbokförd eller om du tappat bort den blankett du fått) kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Blankett för dig som vill rösta i Sverige

Om du är folkbokförd i Sverige och vill rösta i Sverige, måste du anmäla dig till den svenska röstlängden, via blanketten Anmälan till den svenska röstlängden för val till Europaparlamentet 2024. Sedan står du kvar i röstlängden tills du begär utträde.

Blankett Anmälan till den svenska röstlängden för val till Europaparlamentet 2024, ifyllnadsbar Pdf, 196 kB.

Blanketten ska du skicka till länsstyrelsen. Du hittar deras postadresser på länsstyrelsens webbplats. Välj din länsstyrelse, postadressen hittar du sedan längst ner på sidan.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Skicka blanketten i god tid, senast den 10 maj måste den ha kommit in för att du ska kunna rösta i EU-valet i Sverige den 9 juni 2024.

Blankett för dig som vill rösta i det EU-land du är medborgare

Om du sedan tidigare är anmäld till den svenska röstlängden men istället vill rösta i det land du har medborgarskap, behöver du avanmäla dig från den svenska röstlängden, via blanketten Utträde ur den svenska röstlängden för val till Europaparlamentet 2024. Du kommer då med i röstlängden i det land där du är medborgare.

Blankett Utträde ur den svenska röstlängden för val till Europaparlamentet 2024, ifyllnadsbar Pdf, 187 kB.

Blanketten ska du skicka till länsstyrelsen. Du hittar deras postadresser på länsstyrelsens webbplats. Välj din länsstyrelse, postadressen hittar du sedan längst ner på sidan.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Skicka blanketten i god tid, senast den 10 maj måste den ha kommit in för att du ska kunna rösta i EU-valet 2024 i det land du har medborgarskap.

Du kan endast stå med i ett lands röstlängd

Om du är upptagen i den svenska röstlängden kommer Valmyndigheten att meddela detta till det land där du är medborgare. Du kommer då strykas från det landets röstlängd. Det går alltså bara att finnas med i ett lands röstlängd.

Hantering av röstlängder i andra EU-länder

Valmyndigheten kan inte svara på frågor om andra EU-länders hantering av röstlängder. Du kan istället kontakta myndigheten i ditt hemland om du har frågor om rösträtt och röstlängd i ditt hemland.

Instructions in other languages

Instructions in other languages than Swedish on how to fill in the form for registration to or removal from the Swedish electoral roll in the 2024 European elections. This applies if you are a citizen of a EU Member State other than Sweden.

Instructions in other languages on how to fill in the form for registration to or removal from the Swedish electoral roll