Publicerad: 26 juni 2024

Huvudinnehåll start

EU-medborgare som vill rösta i EU-val

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som EU-medborgare i EU-val.

För att få rösta behöver du stå med i ett lands röstlängd

Du som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige kan välja om du vill rösta i EU-valet i Sverige eller i det land där du är medborgare.

Du behöver då fylla i en blankett för att anmäla dig till den svenska röstlängden eller för att anmäla utträde ur den, eftersom du bara får rösta i ett land.

Sista dag för anmälan till eller utträde ur den svenska röstlängden är 30 dagar innan valdagen. Du kan kontakta länsstyrelsen där du bor om du har frågor.

Valmyndigheten skickar brev till alla utländska EU-medborgare

Valmyndigheten skickar ett brev med information till alla EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige inför ett EU-val. Brevet skickas till de adresser som vid tidpunkten finns registrerade i Skatteverkets folkbokföringsregister.

I brevet finns en blankett för att anmäla dig till eller anmäla utträde ur den svenska röstlängden, beroende på om du redan är anmäld till den svenska röstlängden eller inte.

Blanketterna finns också här nedan.

Blankett för dig som vill rösta i Sverige

Om du är folkbokförd i Sverige och vill rösta i Sverige, måste du anmäla dig till den svenska röstlängden senast 30 dagar innan valdagen. Det gör du via blanketten Anmälan till den svenska röstlängden för val till Europaparlamentet. Sedan står du kvar i röstlängden tills du begär utträde.

Blankett Anmälan till den svenska röstlängden för val till Europaparlamentet, ifyllnadsbar Pdf, 196 kB.

Blanketten ska du skicka till länsstyrelsen. Du hittar deras postadresser på länsstyrelsens webbplats. Välj din länsstyrelse, postadressen hittar du sedan längst ner på sidan.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Blankett för dig som vill rösta i det EU-land du är medborgare

Om du sedan tidigare är anmäld till den svenska röstlängden men istället vill rösta i det land du har medborgarskap, behöver du avanmäla dig från den svenska röstlängden, via blanketten Utträde ur den svenska röstlängden för val till Europaparlamentet.

Blankett Utträde ur den svenska röstlängden för val till Europaparlamentet, ifyllnadsbar Pdf, 187 kB.

Blanketten ska du skicka till länsstyrelsen. Du hittar deras postadresser på länsstyrelsens webbplats. Välj din länsstyrelse, postadressen hittar du sedan längst ner på sidan.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Sista dag att avanmäla dig från den svenska röstlängden för att kunna rösta i EU-valet 2024 i det land du har medborgarskap var den 10 maj.

Om du är osäker på om du är upptagen i röstlängden i det land där du har medborgarskap, kan du kontakta landets valmyndighet.

Du kan endast stå med i ett lands röstlängd

Om du är upptagen i den svenska röstlängden kommer Valmyndigheten att meddela detta till det land där du är medborgare. Du kommer då strykas från det landets röstlängd. Det går alltså bara att finnas med i ett lands röstlängd.

Hantering av röstlängder i andra EU-länder

Valmyndigheten kan inte svara på frågor om andra EU-länders hantering av röstlängder. Du kan istället kontakta myndigheten i ditt hemland om du har frågor om rösträtt och röstlängd i ditt hemland.