Publicerad: 9 mars 2023

Förtidsrösta

Vid ordinarie val kan du förtidsrösta från och med 18 dagar före valdagen, var som helst i hela landet. Lokaler för förtidsröstning finns i varje kommun.

Det är varje kommun som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning.

Du kan se vilka lokaler för förtidsröstning som fanns i valen 2022 i vår valpresentation.

Se vilka lokaler som fanns för förtidsröstning i valen 2022 Länk till annan webbplats.

Vad behöver jag för att förtidsrösta?

Ta med dig id-handling och röstkort.

 • Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste vara minst 18 år och visa en id-handling.
 • Om du saknar ett röstkort kan du beställa ett nytt, ett så kallat dubblettröstkort. Flera lokaler med förtidsröstning kan också skriva ut ett nytt röstkort på plats. Hör med kommunen vilka lokaler det gäller.

Film om att förtidsrösta

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.

Så här gör du för att förtidsrösta.

Så här förtidsröstar du

 1. Ta valkuvert och valsedlar.
  Valsedlarna finns utlagda på en avskärmad plats i lokalen.
 2. Gör i ordning rösten bakom en valskärm.
 3. Lämna valkuverten och ditt röstkort till röstmottagaren.
 4.  Visa id-handling för röstmottagaren.
  Hos röstmottagaren måste du visa att du är du på något av följande sätt: 
  - visa en id-handling
  - vara känd av röstmottagaren
  - någon annan intygar din identitet. Den personen måste vara minst 18 år och visa sin id-handling.

Röstmottagaren antecknar att du har röstat

Kuvertet med ditt röstkort och valkuvert klistras igen av röstmottagaren och skickas till din vallokal.

Är du utlandssvensk och vill förtidsrösta i Sverige?

Om du är utlandssvensk och befinner dig i Sverige under ett val behöver du ett röstkort som gäller för röstning i Sverige.

Flera lokaler med förtidsröstning kan skriva ut ett nytt röstkort (dubblettröstkort) på plats om du står med i röstlängden. Hör med kommunen vilka lokaler det gäller.

Du kan inte rösta i Sverige om du inte står med i röstlängden. Du behöver då rösta från utlandet för att kunna läggas till i röstlängden.

Rösträtt och anmälan till röstlängden

Vad händer efter att jag röstat?

Ditt röstkort och valkuvert skickas till din vallokal

I en lokal för förtidsröstning finns det ingen röstlängd att pricka av att du har röstat. Dina valkuvert skickas därför tillsammans med röstkortet till din vallokal på valdagen.

I vallokalen prickas du av i röstlängden och röstkortet skiljs från valkuvertet eller valkuverten.

Det innebär att dina valkuvert inte kan kopplas ihop med ditt röstkort när rösterna räknas. Det garanterar att din valhemlighet behålls.

Om du ångrar din förtidsröst

Du kan ångra din förtidsröst genom att rösta i din vallokal på valdagen. Då räknas den röst du lämnat på valdagen.

Du kan inte förtidsrösta flera gånger, då kommer samtliga röster bli ogiltiga.

Film om valhemligheten

I Sverige är valen fria och hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon hur du röstar och ingen får bestämma vad du ska rösta på. Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.

I filmen får du vad valhemligheten innebär för dig och hur det fungerar i röstningslokalen för att säkra valhemligheten.