Publicerad: 12 juni 2024

Huvudinnehåll start

Förtidsrösta

Du kan förtidsrösta var som helst i hela landet. För att förtidsrösta behöver du ha ditt röstkort och kunna identifiera dig. Röstkortet skickas till dig i god tid innan valet.

Om du inte kan ta dig till din vallokal på valdagen kan du rösta i en lokal för förtidsröstning även denna dag. Minst en förtidsröstningslokal per kommun har öppet på valdagen.

Det här behöver du för att förtidsrösta

Du behöver ha med dig en id-handling och röstkort när du ska förtidsrösta. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas.

 • Om du inte har någon id-handling kan en annan person som har fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.
 • Om du inte har ditt röstkort kan många lokaler med förtidsröstning skriva ut ett nytt röstkort, ett så kallat dubblettröstkort. Fråga kommunen du ska rösta i om du vill veta vilka lokaler som erbjuder den möjligheten.

Steg för steg: så här förtidsröstar du

 1. Välj valsedel ensam.
  Valsedlarna finns utlagda på en avskärmad plats i lokalen. Om du inte hittar ditt partis valsedel, ta en blank valsedel.
 2. Ta ett valkuvert.
 3. Gå in ensam bakom en ledig valskärm.
  Kryssa för en kandidat på valsedeln om du vill personrösta.

  Om du har tagit en blank valsedel skriver du partiets namn på den. Du kan också personrösta genom att skriva både partinamn och namn på den kandidat du vill rösta på. Skriv så tydligt som möjligt.

  Lägg valsedeln i kuvertet, vik in kuvertfliken eller klistra igen kuvertet.
 4. Gå till röstmottagaren och lämna ditt valkuvert och ditt röstkort.
 5. Visa id-handling för röstmottagaren.
  Hos röstmottagaren måste du identifiera dig på något av följande sätt:
  - Du visar din id-handling.
  - Du är känd av röstmottagaren.
  - Du låter någon annan som har fyllt 18 år intyga din identitet. Personen måste visa sin id-handling.
 6. Röstmottagaren antecknar att du har röstat och stoppar valkuvertet och röstkortet i ett fönsterkuvert.
 7. Röstmottagaren klistrar igen fönsterkuvertet och lägger ner det i en uppsamlingslåda. Nu har du röstat!

Du som bor utomlands men vill förtidsrösta i Sverige

Om du är svensk medborgare som bor utomlands och vill förtidsrösta i Sverige behöver du ett röstkort som gäller för röstning i Sverige.

För att få ett röstkort behöver du stå med i röstlängden.

Rösträtt och anmälan till röstlängden

Många lokaler med förtidsröstning kan skriva ut ett nytt röstkort på plats om du står med i röstlängden. Du kan också beställa ett röstkort här:

Beställ röstkort

Om du inte står med i röstlängden kan du inte rösta i Sverige. Däremot kan du rösta från utlandet även om du inte står med i röstlängden.

Film om hur du förtidsröstar - exempel från EU-valet

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk eller engelsk text när filmen spelas upp. Filmens längd är 1 minut och 37 sekunder.

Det händer med din röst efter att du förtidsröstat

Ditt valkuvert skickas tillsammans med röstkortet till din vallokal på valdagen där din röst ska räknas efter att vallokalen har stängt.

I vallokalen prickas du av i röstlängden och röstkortet skiljs från valkuvertet.

Valkuvertet läggs tillsammans med de andra valkuverten i urnan. Det innebär att ditt valkuvert inte kan kopplas ihop med ditt röstkort när rösterna räknas. Det garanterar att din valhemlighet behålls.

Om du ångrar din förtidsröst

Du kan ångra din förtidsröst genom att rösta i din vallokal på valdagen. Då räknas den röst du lämnat på valdagen.

Du kan inte förtidsrösta flera gånger. Då blir alla dina röster ogiltiga.

Film om valhemligheten

I Sverige är valen fria och hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon hur du röstar och ingen får bestämma vad du ska rösta på. Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk eller engelsk text när filmen spelas upp. Filmens längd är 1 minut och 32 sekunder.