Publicerad: 24 maj 2022

Rösta på parti och person

Du kan välja att rösta på bara partiet eller personrösta på en kandidat.

Rösta på parti

 Vill du bara rösta på ett parti kan du:

  • rösta med en valsedel där både partinamn och kandidatnamn är förtryckt, (namnvalsedel). Du behöver inte kryssa för en kandidat om du bara vill rösta på partiet.
  • skriva partiets namn på en blank valsedel.

Film om att personrösta

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk eller engelsk textning när filmen spelas upp.

Rösta på person

Kryssa för en kandidat på en namnvalsedel

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för kandidatens namn på en namnvalsedel. Du kan bara kryssa för en kandidat och du kan inte stryka över någon kandidat.

Använd en blank valsedel om namnvalsedlar saknas

Om namnvalsedlar saknas kan du använda en blank valsedel.

Skriv både partiets namn och namnet på den av partiets kandidater som du vill rösta på.

  • Har ett parti anmält sina kandidater innebär det att partiet har låst sin lista från att väljare kan nominera andra kandidater. Du kan då bara personrösta på de kandidater som finns på partiets lista.
  • Om partiet inte har anmält sina kandidater innebär det att du kan nominera en annan kandidat för partiet än de som står på de tryckta namnvalsedlarna. Skriv partiets namn och personen du vill se vald på en blank valsedel. 

Personen måste samtycka till kandidatur

För att din personröst ska räknas måste hen samtycka till kandidaturen genom att lämna en särskild blankett till Valmyndigheten senast fredagen före valdagen.

Vilka valsedlar finns där jag kan rösta?

Blanka valsedlar finns i alla röstningslokaler. Vissa partier har rätt att få sina valsedlar utlagda av röstmottagarna. Vilka valsedlar som ska läggas ut skiljer sig åt mellan valen.

Utläggning av valsedlar

Valda kandidater

Det är i första hand personrösterna som avgör vilken kandidat som blir vald och i vilken ordning. Kandidaten måste även ha samtyckt till kandidaturen.