Publicerad: 28 mars 2024

Rösta på parti och person

Du röstar på ett parti, och om du vill kan du personrösta på en av partiets kandidater. Mellan den 22 maj och 9 juni kan du rösta i valet till Europaparlamentet.

Rösta på parti

 Vill du bara rösta på ett parti kan du:

 • rösta med en valsedel där både partinamn och kandidatnamn är förtryckt, (namnvalsedel). Du behöver inte kryssa för en kandidat om du bara vill rösta på partiet. Vid val till Europaparlamentet använder de flesta partier namnvalsedlar som du kan rösta med.
 • skriva partiets namn på en blank valsedel
 • rösta med en valsedel där partinamn är förtryckt (partivalsedel). Du behöver inte skriva till en kandidat om du bara vill rösta på partiet. Partivalsedlar finns framförallt vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Se partier och kandidater som deltar i EU-valet 2024 (Valmyndighetens valpresentation) Länk till annan webbplats.

Så här personröstar du

När du röstar gör du det först och främst på ett parti.

Om du vill att någon särskild av partiets kandidater ska bli vald kan du även personrösta.

Så här gör du:

 • Börja med att välja valsedel ensam.
 • På en namnvalsedel kan du kryssa för den person du helst vill ska bli vald.
 • Om du vill personrösta på den person som står överst på listan behöver du också kryssa.
 • Du kan bara kryssa för ett namn.
 • Att stryka ett namn har ingen betydelse.

Om du inte hittar ditt partis valsedel:

 • Ta en blank valsedel och skriv partiets namn och den av partiets kandidater som du vill rösta på.
 • Skriv så tydligt som möjligt.

Information om vilka partier och kandidater du kan rösta på hittar du på val.se där informationen uppdateras fram till och med dagen före valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att den uppdateras fram till och med den 8 juni.

Film om att personrösta i EU-valet

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk eller engelsk textning när filmen spelas upp. Filmens längd är 1 minut och 18 sekunder.

Personrösta

Om du vill att någon särskild kandidat på partiets valsedel ska bli vald kan du personrösta på den kandidaten. Du får bara personrösta på en kandidat. Att personrösta är din möjlighet att kunna påverka ordningsföljden mellan kandidaterna på valsedeln.

Det innebär att

 • det är i första hand personrösterna som avgör vem som blir vald
 • ingen kandidat är garanterad att bli vald genom sin placering på valsedeln.

Låst eller öppen lista

 • Vilken kandidat du kan personrösta på beror på om partiet har anmält sina kandidater eller inte, det vill säga om listan i valområdet är ”låst” eller ”öppen”.
 • Att partiet anmäler sina kandidater, ”låser listan”, innebär att partiet skyddar sin kandidatlista från att väljare själva kan nominera kandidater.

På namnvalsedeln står det hur du kan personrösta.

Valsedelns utseende

Du kan personrösta på två olika sätt

Du kan antingen kryssa för en kandidat eller skriva namnet på kandidaten på valsedeln.

Kryssa för en kandidat

Du kan personrösta genom att kryssa i rutan bredvid kandidatens namn på valsedeln. Kryssa kan du göra oavsett om partiet har anmält sina kandidater eller inte, det vill säga oavsett om listan är låst eller öppen.

Val till Europaparlamentet – regler för namnvalsedeln

 • Vid val till Europaparlamentet använder du en namnvalsedel som gäller för hela landet. Sverige är en valkrets vid val till Europaparlamentet.
 • Eftersom varje parti ställer upp med en lista för hela landet, som alla väljare kan använda oavsett var de bor är det ovanligt med partivalsedlar vid val till Europaparlamentet.

Om partiet har anmälda kandidater gäller olika regler för vilken namnvalsedel du kan använda när du personröstar i valet till riksdagen och till region- och kommunfullmäktige.

Val till riksdagen – regler för namnvalsedeln

 • I riksdagsvalet kan du bara rösta på de kandidater som finns på valsedlar som gäller för din riksdagsvalkrets. Vilken riksdagsvalkrets du tillhör står på ditt röstkort.
 • Det står längst ner på valsedeln vilken krets valsedeln gäller för. Om du röstar med en namnvalsedel som gäller för en annan valkrets kommer din röst endast bli en röst på partiet.
 • Vissa partier har namnvalsedlar som gäller för alla valkretsar. Längst ner på de namnvalsedlarna kan det till exempel stå "Hela landet". De namnvalsedlarna kan du använda om du vill personrösta, oavsett vilken valkrets du tillhör.

Val till region- och kommunfullmäktige – regler för namnvalsedeln

 • I valen till region- och kommunfullmäktige ska du använda en namnvalsedel som gäller för din region respektive din kommun.
 • Vissa kommuner och regioner är valkretsindelade och partierna kan ha olika valsedlar för valkretsarna. Du kan personrösta på en kandidat oavsett vilken valkrets inom kommunen eller regionen som du bor i.
 • Om du personröstar på en kandidat som står på en namnvalsedel som inte gäller för den region eller kommun där du bor bedöms din röst vid sammanräkningen som en röst för partiet. Det blir ingen giltig personröst.

Skriv namnet på kandidaten

Om du inte har en namnvalsedel för partiet du vill rösta på kan du

 • skriva namnet på kandidaten på en partivalsedel. Det är dock ovanligt med partivalsedlar vid val till Europaparlamentet eller
 • skriva partiets namn och namnet på kandidaten på en blank valsedel.

För de partier som inte har anmält sina kandidater, det vill säga att de inte har låst sin lista i valområdet, kan du personrösta på andra kandidater än de som partiet nominerat.

Du kan då själv

 • skriva till kandidatens namn på en namnvalsedel, en partivalsedel eller en blank valsedel.
 • Detta räknas som en personröst om personen samtyckt till att kandidera senast två dagar före valdagen.

Det är länsstyrelsen som bedömer om rösterna är giltiga eller ogiltiga. En felaktig personröst blir räknad som en röst enbart på partiet.

Läs mer om hur länsstyrelserna bedömer valsedlar.

Bedömning av valsedlar

Vem kan bli invald?

För att en kandidat ska kunna bli invald måste hen i förväg ha samtyckt till att kandidera. Detta gäller oavsett om kandidatens namn är tryckt på en valsedel där partierna bestämt namnen, eller om du som väljare skriver till ett namn. För att vara valbar måste kandidaten ha rösträtt i det aktuella valet, och den valbarhetskontrollen görs på valdagen.

Vilka valsedlar finns där jag kan rösta?

Blanka valsedlar finns i alla röstningslokaler. Vissa partier har rätt att få sina valsedlar utlagda av röstmottagarna. Vilka valsedlar som ska läggas ut skiljer sig åt mellan valen.

Utläggning av valsedlar

Valda kandidater

Det är i första hand personrösterna som avgör vilken kandidat som blir vald och i vilken ordning. Kandidaten måste även ha samtyckt till kandidaturen.

Film om hur det går till att rösta i EU-valet

I filmen får du veta hur du förtidsröstar eller röstar i vallokalen på valdagen. Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk eller engelsk textning när filmen spelas upp. Filmens längd är 2 minuter.