Till startsidan

Rösta på parti och person

Du kan välja att personrösta på en kandidat eller rösta på bara partiet.

Att du kan personrösta för alla partier med hjälp av en blank valsedel är en nyhet i lagen som gäller första gången vid valet till Europaparlamentet.

Om du ska rösta i omvalet till kommunfullmäktige i Falun den 7 april gäller andra regler för personröstning.
Rösta på parti och person i omvalet

Rösta på parti

 Vill du bara rösta på ett parti kan du:

 • rösta med en valsedel där både partinamn och kandidatnamn är förtryckt, (namnvalsedel). Du behöver inte kryssa för en kandidat om du bara vill rösta på partiet.
 • skriva partiets namn på en blank valsedel.

Rösta på person

Kryssa för en kandidat på en namnvalsedel

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för kandidatens namn på en namnvalsedel. Du kan bara kryssa för en kandidat och du kan inte stryka över någon kandidat.

Använd en blank valsedel om namnvalsedlar saknas

Skriv både partiets namn och namnet på den av partiets kandidater som du vill rösta på.

 • Har ett parti anmält sina kandidater innebär det att partiet har låst sin lista från att
  väljare kan nominera andra kandidater. Du kan då bara personrösta på de
  kandidater som finns på partiets lista.
 • Om partiet inte har anmält sina kandidater innebär det att du kan nominera en annan kandidat för partiet än de som står på de tryckta namnvalsedlarna. Skriv partiets namn och personen du vill se vald på en blank valsedel. 

Personen måste samtycka till kandidatur

För att din personröst ska räknas måste hen samtycka till kandidaturen genom att lämna en särskild blankett till Valmyndigheten senast fredagen före valdagen.

Personrösta i val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Val till riksdagen

 • I val till riksdagen kan du bara rösta på de kandidater som är förtryckta på valsedlar som gäller för din riksdagsvalkrets. Längst ner på valsedeln står det vilken valkrets som valsedeln gäller för.
 • Landets valkretsar är i princip desamma som länen förutom vad gäller Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Vissa partier har namnvalsedlar som gäller för alla valkretsar. Gäller valsedeln för alla valkretsar står det ”Hela landet” på valsedeln. De namnvalsedlarna kan du använda om du vill personrösta, oavsett vilken valkrets du tillhör.
 • Röstar du med en valsedel som gäller för en annan valkrets kommer din röst endast att bli en röst på partiet.

Val till kommun- och landstingsfullmäktige

I valen till kommun- och landstingsfullmäktige ska du använda en namnvalsedel som gäller för din kommun respektive ditt landsting.

Kommunerna och landstingen kan också vara uppdelade i valkretsar, men du kan rösta på kandidater från en annan valkrets än den du bor i, så länge den valkretsen finns inom din kommun eller ditt landsting.

Det är partierna själva som lägger ut namnvalsedlar. Förtidsröstar du på annan ort och vill personrösta får du själv se till att du har de namnvalsedlar som gäller för dig.

 • Personröstar du på en kandidat som står på en namnvalsedel som inte gäller för den riksdagsvalkrets, kommun eller landsting där du bor bedöms din röst vid sammanräkningen som en röst för partiet. Det blir ingen giltig personröst.
 • Personröstar du på en person som kandiderar i en annan kommun eller annat landsting kommer din röst endast bli räknad som en röst på partiet, under förutsättning att det partiet har anmält deltagande i valet i din kommun/landsting.

Valda kandidater

Det är i första hand personrösterna som avgör vilken kandidat som blir vald och i vilken ordning. Kandidaten måste även ha samtyckt till kandidaturen.