Publicerad: 6 december 2023

Huvudinnehåll start

Nuvarande och avgångna ledamöter

Här hittar du information om nuvarande och avgångna ledamöter i riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Informationen presenteras i csv-filer. Filerna uppdateras varje dygn.

Nuvarande ledamöter

I filen ”Nuvarande ledamöter” ingår valtyp, geografi, parti, namn på ledamot, tillträdesdatum, kön, invalsordning, om de blivit personvalda, födelseår, vilken lista de blivit valda ifrån och platsen på den listan samt valtillfälle.

Nuvarande ledamöter, (csv) Länk till annan webbplats.

Filen ”Ledamöter med historik” innehåller samma information som ”Nuvarande ledamöter”, men med skillnaden att samtliga ledamöter som är eller har varit valda ingår.

Ledamöter med historik, (csv) Länk till annan webbplats.

Avgångna ledamöter 

I filen ”Avgångna ledamöter” ingår valtyp, geografi, parti, namn på avgången ledamot, tillträdesdatum, avgångsdatum, födelseår och kön på avgången ledamot, namn på efterträdare, födelseår och kön på efterträdare samt valtillfälle.

Avgångna ledamöter, (csv) Länk till annan webbplats.

Tomma stolar 

I filen ”Tomma stolar” ingår valtyp, geografi, parti, antal tomma stolar. Begreppet ”tom stol” innebär att det inte har kunnat utses en ny ledamot på ett mandat.

Tomma stolar, (csv) Länk till annan webbplats.

Ledamöter och ersättare

I filen ”Ledamöter och ersättare” ingår valtyp, geografi, parti, namn på ledamöter och namn på ersättargrupp samt valtillfälle.

Ledamöter och ersättare, (csv) Länk till annan webbplats.

I filen ”Ledamöter och ersättare (utökad)” ingår dessutom bland annat invals- och ersättarordning.

Ledamöter och ersättare (utökad), (csv) Länk till annan webbplats.

Definitioner för filerna

Tillträdesdatum

Om ledamoten utsågs direkt vid valet så anges valdagen som tillträdesdatum. Annars anges det datum då länsstyrelsen utsåg ledamoten vid efterträdarval.

Avgångsdatum

Detta datum är identiskt med tillträdesdatumet för efterträdaren.

Lista

Här avses den lista som kandidaten stod på inför valet. Om personen stod på fler listor avses här den som personen blev invald från.

Valtillfälle

Anger om det var ordinarie val eller omval.