Publicerad: 26 november 2020

Huvudinnehåll start

Omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland

Valprövningsnämnden kom fram till att flera fel begåtts under valet 2010 och beslutade därför om omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland. Valdagen för omvalet var den 15 maj 2011.

Bakgrund till omvalet

Valprövningsnämnden har funnit att det förekommit ett antal olika fel i samband med valet 2010. I Göteborgs valkrets har 104 budröster som varit bristfälliga godkänts, 51 röster fördelade över samtliga kretsar har inte kommit fram och kunnat räknas i tid, 3 väljare har inte fått rösta och 16 röster på Centerpartiet har inte kommit med i den slutliga sammanräkningen.

Om Centerpartiet hade fått ytterligare 16 röster hade det partiet i stället för Socialdemokraterna fått det sista utjämningsmandatet.

Valprövningsnämndens slutsats är att felen med stor sannolikhet kan ha inverkat på valutgången. Felet går inte att rätta genom ny sammanräkning eller någon annan mindre ingripande åtgärd. Nämnden har därför beslutat att omval ska hållas.

Fel har gjorts i samtliga fem valkretsar och de har inverkat på fördelningen av utjämningsmandat. Därför måste omvalet omfatta samtliga valkretsar.

Sammanfattning av omvalet

Röstningsbeteende
Andel
Valdeltagande:
44,05%
Andel personröster:
22,55%
Andel förtidsröster:
14,40%