Publicerad: 12 maj 2022

Rådata och statistik

Här hittar du statistik och datamängder inför valet 2022.

Datat är fritt att använda, så länge Valmyndigheten anges som källa.

Antal röstberättigade per 2022-03-01

Statistiken visar antal röstberättigade per valdistrikt i riksdag, kommun- och regionfullmäktige per 1 mars 2022.

Statistik över antal röstberättigade 1 mars 2022 Excel, 559 kB. (Excel, 559 kB)

Kandidaturer inför val 2022

Kandidaturer inför val 2022, rådatafil i csv-format

Filen kan öppnas med Excel eller motsvarande kalkylprogram.

Datat uppdateras konstant, och en gång per dygn under vardagar läggs en ny version av filen upp. Observera att en kandidat kan ha flera olika kandidaturer, det vill säga om personen kandiderar för flera valområden och/eller partier. Kandidater kan av naturliga skäl även läggas till och strykas från filen ända fram till valdagen.

Så här använder du csv-filen

 • CSV betyder Comma Separated Values, det vill säga kommaavgränsad textfil
 • Om du öppnar en csv-fil i Excel, och får en fråga om hur du vill separera data, ska du välja att värdena är separerade med semikolon. Då visas värdena per kolumn.
 • Nollor som står i början av listnummer (5 siffror) och partikod (4 siffror) faller bort. Det beror på hur du ställt in format i ditt eget kalkylprogram, till exempel Excel. När du öppnar filen måste du formatera om dessa fält så att nollor läggs till. I Excel väljer du Formatera celler/Anpassat. Skriv sen 0000 för partikod och 00000 för listnummer i fältet ”Typ”.

Filen innehåller följande information

Personuppgifter visas endast för de kandidater som samtyckt till kandidatur.

Fält med * kan vara tomma.

 • Valtyp
  • RD = Riksdag
  • RF = Regionfullmäktige
  • KF = Kommunfullmäktige
 • Valområdeskod
 • Valområdesnamn
 • Valkretskod
 • Valkretsnamn
 • Partibeteckning
 • Partiförkortning*
 • Partikod
 • Valsedelsstatus*
  • B = Beställd till länsstyrelsen
  • S = Skickad till tryckeri
 • Listnummer* – nummer på listan/namnvalsedeln
 • Ordning* – kandidaturens plats på namnvalsedeln (se kolumn listnummer ovan).
 • Anmkand – om partiet har anmälda kandidater i valområdet eller inte, J/N.
 • Samtycke – om kandidaten har lämnat "samtycke” för ett parti som inte anmält sina kandiater, J/N/I (I = irrelevant. Om partiet har anmälda kandidater så lämnas istället förklaring).
 • Förklaring – om kandidaten står på en namnvalsedel och har lämnat ”förklaring” (ett sorts samtycke) för ett parti som anmält sina kandidater, J/N/I (I = irrelevant. Om partiet inte har anmälda kandidater så lämnas istället samtycke)
 • Kandidatnummer – unikt nummer på kandidaten vid detta valtillfälle. På detta sätt går det att identifiera om en kandidat har flera kandidaturer.
 • Namn – om kandidaten är med på en namnvalsedel anges här namnet som visas på valsedeln. Om kandidaten endast lämnat samtycke anges namnet från folkbokföringen. Om kandidaturen inte har lämnat förklaring/samtycke anges istället här orsaken till varför kandidaturen är ogiltig. Uppgift från folkbokföringen kan saknas.
 • Ålder på valdagen* – bygger på uppgifter från folkbokföringen.
 • Kön* – bygger på uppgifter från folkbokföringen.
 • Folkbokföringskommun* – kommun i vilken kandidaten är folkbokförd, vid skrivtillfället, hämtas från folkbokföringen.
 • Valsedelsuppgift* – övrig frivillig id-uppgift på valsedeln, till exempel yrke och ålder. Denna uppgift bestämmer partiet vid beställning av valsedlar.
 • En kandidatur är ”giltig=J” om
  • Valsedeln är tryckt (status S i kolumn I), och en förklaring är registrerad för kandidaten om partiet har anmälda kandidater i valområdet
  • En kandidatur är även ”giltig = J” om ett samtycke är registrerat för kandidaten om partiet har ej anmälda kandidater i valområdet. Detta gäller både om valsedel finns och är i status S eller B samt även om partiet inte ens har en namnvalsedel i valområdet.
  • Om något av ovanstående kriterier inte uppfylls är kandidaturen ”giltig=N”.
  • Observera att denna fil uppdateras varje dag och att giltig-värdet kan komma att uppdateras om tex en förklaring eller ett samtycke registreras in hos en länsstyrelse.

Deltagande partier i val 2022

Deltagande partier i val 2022, rådatafil i csv-format

Datat uppdateras en gång per dygn under vardagar.

Så här använder du csv-filen

 • CSV betyder Comma Separated Values, det vill säga kommaavgränsad textfil
 • Om du öppnar en csv-fil i Excel, och får en fråga om hur du vill separera data, ska du välja att värdena är separerade med semikolon. Då visas värdena per kolumn.
 • Nollor som står i början av partikoderna (4 siffror) faller bort. Det beror på hur du ställt in format i ditt eget kalkylprogram, till exempel Excel. När du öppnar filen måste du formatera om fälten för partikod så att nollor läggs till. I Excel väljer du Formatera celler/Anpassat. Skriv sen 0000 för partikod i fältet ”Typ”.

Filen innehåller följande information

Datat är uppdaterat till och med valdagen och innehåller:

 • Valtyp
  • RD = Riksdag
  • RF = Regionfullmäktige
  • KF = Kommunfullmäktige
 • Valområdeskod
 • Valområdesnamn
 • Valkretskod
 • Valkretsnamn
 • Länskod
 • Länsnamn
 • Partibeteckning
 • Partiförkortning
 • Partikod
 • Anmälningsdatum – datum då anmälan om deltagande inkommit. Om det är en automatisk anmälan på grund av representation står valdagen 2018-09-09, och om det är en automatisk anmälan på grund av kandidatanmälan står det datum som kandidaterna anmäldes.
 • Beslutsdatum – datum då anmälan registrerats. Om det är en automatisk anmälan på grund av representation står valdagen 2018-09-09, och om det är en automatisk anmälan på grund av kandidatanmälan står det datum som kandidaterna anmäldes.
 • Diarienummer för ärendet (om det är en automatisk anmälan på grund av representation eller på grund av anmälda kandidater är detta fält tomt)
 • Registrerad partibeteckning – J/N (Partiet har förutom anmält deltagande även en registrerad partibeteckning)
 • Anmälda kandidater – J/N (Partiet har registrerad partibeteckning och har anmält kandidater i valområde)
 • Symbol – sökväg till fil med symbol, om den registrerade eller anmälda partibeteckningen innehåller en symbol
 • Deltagandegrund för partiet
  • R = Redan representerad, anses anmält deltagande
  • A = Anmält deltagande
  • K = Anmält kandidater och anses genom det anmält deltagande

Partisymboler

Partisymboler för de partier som har en symbol hittar du i nedanstående zip-fil för nedladdning. Zip-filen innehåller alla symboler som bildfiler. Bilderna är döpta efter respektive partikod som finns i listan över deltagande partier.

Partisymboler för deltagande partier i val 2022 Zip, 8 MB. (Zip, 8 MB)

 

Kartor över valdistrikt i val 2022

I mappen nedan finns GIS-filer med valdistriktskartor, en fil per län. De innehåller:

 • koordinater för valdistrikten
 • valdistriktsnamn
 • valdistriktskoder.

Du behöver ha ett GIS-program för att kunna öppna filerna. Filformatet är Json. Ange referenssystem SWEREF99 TM.

Uppgifterna i filerna kommer från respektive länsstyrelse.

Valdistriktsfiler för alla län Zip, 22 MB. (Zip, 22 MB)

Fördelning av fasta valkretsmandat

Filen nedan innehåller beräkning och fördelning av antal fasta valkretsmandat vid valet till riksdag, region och kommun 2022. Dessutom finns en fil som visar hur fördelningen av fasta mandat sett ut sedan 1988.

Antal fasta valkretsmandat, val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 Excel, 37 kB. (Excel, 37 kB)

Fördelningen av fasta mandat i alla riksdagsval sedan 1988 Excel, 19 kB. (Excel, 19 kB)