Publicerad: 1 mars 2024

Huvudinnehåll start

Rådata och statistik

Här hittar du statistik och datamängder inför och efter valet 2022.

Datat är fritt att använda, så länge Valmyndigheten anges som källa.

Slutligt valresultat, statistik

I filen finns det slutliga riksdagsresultatet. Filen innehåller jämförelse med 2018.

Slutligt valresultat riksdagen Excel, 442 kB.

I filen finns slutlig röstdata per distrikt samt totalt valdeltagande i riksdagsvalet 2022.

Röster per distrikt, slutligt antal röster, inklusive totalt valdeltagande, riksdagsvalet 2022 Excel, 11 MB.

I filen finns slutlig röstdata per distrikt samt totalt valdeltagande i regionvalen 2022.

Röster per distrikt, slutligt antal röster, inklusive totalt valdeltagande, regionval 2022 Excel, 9 MB.

I filen finns slutlig röstdata per distrikt samt totalt valdeltagande i kommunvalen 2022.

Röster per distrikt, slutligt antal röster, inklusive totalt valdeltagande, kommunval 2022 Excel, 8 MB.

Mandatfördelning

I filen finns slutlig mandatfördelning för riksdag- region och kommunfullmäktige efter valen 2022. I tabellerna hittar du också jämförelse med föregående mandatperiod.

Mandatfördelning riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 Excel, 89 kB.

Personröster

I filen finns data om personröster i val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 2022.

Personröster i val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 2022 Excel, 18 MB.

I filen finns data om personröster i val till regionfullmäktige 2022.

Personröster i val till regionfullmäktige 2022 Excel, 19 MB.

I filen finns data om personröster i val till kommunfullmäktige 2022.

Personröster i val till kommunfullmäktige 2022 Excel, 16 MB.

Jämförelser mellan valdistrikt 2018 och 2022

Jämförelser mellan valdistrikt 2018 och 2022 Excel, 413 kB.

Filen innehåller en lista över alla valdistrikt 2022. Syftet är att låta användaren avläsa vilka valdistrikt som är jämförbara med valdistrikt från 2018.

Kolumner

 • Kod_2022 – valdistriktets kod 2022
 • Valdistrikt – valdistriktets namn 2022
 • Jämförbart – fyra kategorier:
 1. ”ja” – distriktet är jämförbart med distrikt från 2018. Koden är oförändrad.
 2. ”nej” – distriktet är inte jämförbart med något distrikt från 2018.
 3. En kod, t.ex. ”01170202” – distriktet är jämförbart med distriktet med denna kod från 2018
 4. Flera koder, t.ex. ”06620511, 06620812” – distriktet är jämförbart med dessa distrikt från 2018, sammanlagda
 • Samtliga uppsamlingsdistrikt är jämförbara med ett eller flera uppsamlingsdistrikt från 2018. I denna flik står Jämförbart som ”ja”.
 • Valdistriktskod 2018/Kod 2 2018/Kod 3 2018 – valdistriktets kod 2018 när distriktet bedömts vara jämförbart. Om distriktet 2022 motsvaras av flera distrikt så listas koder i kolumnerna ”Kod 2 2018” och ”Kod 3 2018”
 • Valdistriktsnamn 2018/Namn 2 2018/Namn 3 2018 – valdistriktets namn 2018 när distriktet bedömts vara jämförbart. Om distriktet 2022 motsvaras av flera distrikt så listas namn i kolumnerna ”Namn 2 2018” och ”Namn 3 2018”
 • Län – distriktets länstillhörighet

Kriterier

Handläggare vid Valmyndigheten har använt uppgifter från länsstyrelserna för att göra en bedömning för varje valdistrikt. Detta har främst skett med hjälp av valdistriktskartor skapade med GIS-filer, som kan hämtas här:

Valdistrikt

Distriktet har markerats som jämförbart om gränserna förändrats så att antalet röstberättigade som påverkats av ändringen bedömts motsvara högst 5% av distriktets eller distriktens röstberättigade invånare 2018.

Mottagna förtidsröster

I den här filen kan du se hur många förtidsröster som har tagits emot per dag och röstningslokal. Observera att siffrorna bygger på det som registrerats in och att vissa kommuner registrerar med någon dags fördröjning. Filen uppdateras varje dag. Siffrorna kan ändras fram till den 30 september 2022.

Mottagna förtidsröster (.csv-format) Länk till annan webbplats.

Preliminärt valresultat, statistik

Här hittar du preliminära resultat i valen 2022.

Riksdagsvalet

I den första filen finns det preliminära resultatet efter vallokalernas rösträkning. I den andra filen finns hela det preliminära valresultatet, inklusive uppsamlingsdistrikten som räknades under onsdag och torsdag efter valdagen. Båda filerna innehåller jämförelser med resultatet 2018.

Preliminärt valresultat riksdagen, vallokalernas rösträkning Excel, 444 kB.

Preliminärt valresultat riksdagen, inklusive uppsamlingsdistrikt Excel, 443 kB.

Röster per distrikt

I filerna hittar du preliminära resultat, per distrikt, över hur rösterna fördelats i de olika valen.

Röster per distrikt i riksdagsvalet, preliminär räkning Excel, 3 MB.

Röster per distrikt i kommunvalen, preliminär räkning Excel, 3 MB.

Röster per distrikt i regionvalen, preliminär räkning Excel, 4 MB.

Antal röstberättigade per kvalifikationsdagen 2022-08-12


Röstberättigade i val 2022

Antal

Röstberättigade i valet till riksdagen

7 772 120

– varav förstagångsväljare

439 232

– varav utlandssvenskar

178 901

Röstberättigade i val till regionfullmäktige

8 147 129

Röstberättigade i val till kommunfullmäktige

8 196 423


För mer detaljerad statistik se följande ark i Excel. Statistiken visar antal röstberättigade per valdistrikt i riksdag, kommun- och regionfullmäktige per kvalifikationsdagen 12 augusti 2022.

Statistik över antal röstberättigade i val till kommunfullmäktige 12 augusti 2022 Excel, 1 MB.

Statistik över antal röstberättigade i val till regionfullmäktige 12 augusti 2022 Excel, 1 MB.

Statistik över antal röstberättigade i val till riksdagen 12 augusti 2022 Excel, 924 kB.

Antal röstberättigade per 2022-03-01

Statistiken visar antal röstberättigade per valdistrikt i riksdag, kommun- och regionfullmäktige per 1 mars 2022.

Statistik över antal röstberättigade 1 mars 2022 Excel, 558 kB.

Antal röstberättigade per 2021-03-01

Statistiken visar antal röstberättigade per valdistrikt i riksdag, kommun- och regionfullmäktige per 1 mars 2021.

Statistik över antal röstberättigade 1 mars 2021 Excel, 332 kB.

Statistik över antal röstkort per land

Statistiken visar antal skickade utlandsröstkort per land inför valet till riksdag.

Statistik över antal röstkort per land Excel, 14 kB.

Kandidaturer inför val 2022

Kandidaturer inför val 2022, zip-fil som innehåller rådatafil i csv-format Länk till annan webbplats.

Datat uppdaterades en gång per dygn fram till och med valdagen.

Observera att en kandidat kan ha flera olika kandidaturer, det vill säga om personen kandiderar för flera valområden och/eller partier.

Filen kan öppnas med Excel eller motsvarande kalkylprogram.

Så här använder du csv-filen

 • CSV betyder Comma Separated Values, det vill säga kommaavgränsad textfil
 • Om du öppnar en csv-fil i Excel, och får en fråga om hur du vill separera data, ska du välja att värdena är separerade med semikolon. Då visas värdena per kolumn.
 • Nollor som står i början av listnummer (5 siffror) och partikod (4 siffror) faller bort. Det beror på hur du ställt in format i ditt eget kalkylprogram, till exempel Excel. När du öppnar filen måste du formatera om dessa fält så att nollor läggs till. I Excel väljer du Formatera celler/Anpassat. Skriv sen 0000 för partikod och 00000 för listnummer i fältet ”Typ”.

Filen innehåller följande information

Personuppgifter visas endast för de kandidater som samtyckt till kandidatur.

Fält med * kan vara tomma.

 • Valtyp
  • RD = Riksdag
  • RF = Regionfullmäktige
  • KF = Kommunfullmäktige
 • Valområdeskod
 • Valområdesnamn
 • Valkretskod
 • Valkretsnamn
 • Partibeteckning
 • Partiförkortning*
 • Partikod
 • Valsedelsstatus*
  • B = Beställd till länsstyrelsen
  • S = Skickad till tryckeri
 • Listnummer* – nummer på listan/namnvalsedeln
 • Ordning* – kandidaturens plats på namnvalsedeln (se kolumn listnummer ovan).
 • Anmkand – om partiet har anmälda kandidater i valområdet eller inte, J/N.
 • Samtycke – om kandidaten har lämnat "samtycke” för ett parti som inte anmält sina kandiater, J/N/I (I = irrelevant. Om partiet har anmälda kandidater så lämnas istället förklaring).
 • Förklaring – om kandidaten står på en namnvalsedel och har lämnat ”förklaring” (ett sorts samtycke) för ett parti som anmält sina kandidater, J/N/I (I = irrelevant. Om partiet inte har anmälda kandidater så lämnas istället samtycke)
 • Kandidatnummer – unikt nummer på kandidaten vid detta valtillfälle. På detta sätt går det att identifiera om en kandidat har flera kandidaturer.
 • Namn – om kandidaten är med på en namnvalsedel anges här namnet som visas på valsedeln. Om kandidaten endast lämnat samtycke anges namnet från folkbokföringen. Om kandidaturen inte har lämnat förklaring/samtycke anges istället här orsaken till varför kandidaturen är ogiltig. Uppgift från folkbokföringen kan saknas.
 • Ålder på valdagen* – bygger på uppgifter från folkbokföringen.
 • Kön* – bygger på uppgifter från folkbokföringen.
 • Folkbokföringskommun* – kommun i vilken kandidaten är folkbokförd. Uppgifterna uppdaterades senast den 12 augusti 2022.
 • Valsedelsuppgift* – övrig frivillig id-uppgift på valsedeln, till exempel yrke och ålder. Denna uppgift bestämmer partiet vid beställning av valsedlar.
 • Antal valsedlar för den specifika listan
 • En kandidatur är ”giltig=J” om
  • Valsedeln är tryckt (status S i kolumn I), och en förklaring är registrerad för kandidaten om partiet har anmälda kandidater i valområdet
  • En kandidatur är även ”giltig = J” om ett samtycke är registrerat för kandidaten om partiet har ej anmälda kandidater i valområdet. Detta gäller både om valsedel finns och är i status S eller B samt även om partiet inte ens har en namnvalsedel i valområdet.
  • Om något av ovanstående kriterier inte uppfylls är kandidaturen ”giltig=N”.
  • Observera att denna fil uppdateras varje dag och att giltig-värdet kan komma att uppdateras om till exempel en förklaring eller ett samtycke registreras in hos en länsstyrelse.

Partier som deltar i val 2022

Deltagande partier i val 2022, rådatafil i csv-format Länk till annan webbplats.

Datat uppdaterades en gång per dygn fram till och med valdagen.

Så här använder du csv-filen

 • CSV betyder Comma Separated Values, det vill säga kommaavgränsad textfil
 • Om du öppnar en csv-fil i Excel, och får en fråga om hur du vill separera data, ska du välja att värdena är separerade med semikolon. Då visas värdena per kolumn.
 • Nollor som står i början av partikoderna (4 siffror) faller bort. Det beror på hur du ställt in format i ditt eget kalkylprogram, till exempel Excel. När du öppnar filen måste du formatera om fälten för partikod så att nollor läggs till. I Excel väljer du Formatera celler/Anpassat. Skriv sen 0000 för partikod i fältet ”Typ”.

Filen innehåller följande information

Datat är uppdaterat till och med valdagen och innehåller:

 • Valtyp
  • RD = Riksdag
  • RF = Regionfullmäktige
  • KF = Kommunfullmäktige
 • Valområdeskod
 • Valområdesnamn
 • Valkretskod
 • Valkretsnamn
 • Länskod
 • Länsnamn
 • Partibeteckning
 • Partiförkortning
 • Partikod
 • Anmälningsdatum – datum då anmälan om deltagande inkommit. Om det är en automatisk anmälan på grund av representation står valdagen 2018-09-09, och om det är en automatisk anmälan på grund av kandidatanmälan står det datum som kandidaterna anmäldes.
 • Beslutsdatum – datum då anmälan registrerats. Om det är en automatisk anmälan på grund av representation står valdagen 2018-09-09, och om det är en automatisk anmälan på grund av kandidatanmälan står det datum som kandidaterna anmäldes.
 • Diarienummer för ärendet (om det är en automatisk anmälan på grund av representation eller på grund av anmälda kandidater är detta fält tomt)
 • Registrerad partibeteckning – J/N (Partiet har förutom anmält deltagande även en registrerad partibeteckning)
 • Anmälda kandidater – J/N (Partiet har registrerad partibeteckning och har anmält kandidater i valområde)
 • Symbol – sökväg till fil med symbol, om den registrerade eller anmälda partibeteckningen innehåller en symbol
 • Deltagandegrund för partiet
  • R = Redan representerad, anses anmält deltagande
  • A = Anmält deltagande
  • K = Anmält kandidater och anses genom det anmält deltagande

Partisymboler

Partisymboler för de partier som har en symbol hittar du i nedanstående zip-fil för nedladdning. Zip-filen innehåller alla symboler som bildfiler. Bilderna är döpta efter respektive partikod som finns i listan över deltagande partier.

Partisymboler för deltagande partier i val 2022 Länk till annan webbplats.

Fördelning av fasta valkretsmandat

Filen nedan innehåller beräkning och fördelning av antal fasta valkretsmandat vid valet till riksdag, region och kommun 2022. Dessutom finns en fil som visar hur fördelningen av fasta mandat sett ut sedan 1988.

Antal fasta valkretsmandat, val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 Excel, 37 kB. Länk till annan webbplats. (Excel, 37 kB)

Fördelningen av fasta mandat i alla riksdagsval sedan 1988 Excel, 19 kB. Länk till annan webbplats. (Excel, 19 kB)

Kartor över valdistrikt i val 2022

Nedan finns GIS-filer med valdistriktskartor, en fil per län. De innehåller:

 • koordinater för valdistrikten
 • valdistriktsnamn
 • valdistriktskoder.

Du behöver ha ett GIS-program för att kunna öppna filerna. Filformatet är Json. Ange referenssystem SWEREF99 TM.

Uppgifterna i filerna kommer från respektive länsstyrelse.

Stockholms län Zip, 1 MB.

Uppsala län Zip, 713 kB.

Södermanlands län Zip, 468 kB.

Östergötlands län Zip, 1 MB.

Jönköpings län Zip, 2 MB.

Kronobergs län Zip, 1 MB.

Kalmar län Zip, 1005 kB.

Gotlands län Zip, 154 kB.

Blekinge län Zip, 686 kB.

Skåne län Zip, 2 MB.

Hallands län Zip, 1 MB.

Västra Götalands län Zip, 4 MB.

Värmlands län Zip, 1 MB.

Örebro län Zip, 732 kB.

Västmanlands län Zip, 575 kB.

Dalarnas län Zip, 977 kB.

Gävleborgs län Zip, 585 kB.

Västernorrlands län Zip, 624 kB.

Jämtlands län Zip, 695 kB.

Västerbottens län Zip, 552 kB.

Norrbottens län Zip, 698 kB.

Röstmottagningsställen

Vallokaler

I de här filerna kan du se landets alla vallokaler. Filen uppdateras varje dag. Efter den 12 augusti kommer endast mindre ändringar att göras.

Vallokaler i Sverige (.json-format) Länk till annan webbplats.

Vallokaler i Sverige (.csv-format) Länk till annan webbplats.

Lokaler för förtidsröstning i Sverige

I de här filerna kan du se landets alla lokaler för förtidsröstning. Filen uppdateras varje dag. Efter den 12 augusti kommer endast mindre ändringar att göras.

Lokaler för förtidsröstning i Sverige (.json-format) Länk till annan webbplats.

Lokaler för förtidsröstning i Sverige (.csv-format) Länk till annan webbplats.

Så här använder du csv-filen

 • CSV betyder Comma Separated Values, det vill säga kommaavgränsad textfil
 • Om du öppnar en csv-fil i Excel, och får en fråga om hur du vill separera data, ska du välja att värdena är separerade med semikolon. Då visas värdena per kolumn.

Partier som begärt utläggning

Samtliga partier som senast den 12 november 2021 begärde utläggning av partivalsedlar finns sammanställda i den här filen.

Partier som begärt utläggning Excel, 33 kB.