Publicerad: 5 september 2022

Huvudinnehåll start

Jämförelser av valresultat mellan 2018 och 2022

Valmyndighetens presentation av det preliminära och slutliga resultatet från valet 2022 kommer endast att ha resultat från årets val. För att underlätta för medier och andra som vill jämföra resultatet med valet 2018 finns här rekommendationer och underlag.

Rekommendationer och underlag vid jämförelser av valresultat mellan 2018 och 2022

Jämförelser mot slutligt valresultat 2018 under den preliminära rösträkningen

Valmyndigheten rekommenderar alla medier att från början av den preliminära rösträkningen efter att vallokalerna stängt 20.00 den 11 september, jämföra resultatet från 2022 med det slutliga valresultatet från 2018 (som därmed är konstant under hela valrapporteringen).

Andelen röster per parti kan jämföras mellan 2018 och 2022 under hela den preliminära rösträkningen. Samma sak för mandatfördelningen mellan partier när den finns redovisad (minst 75 procent av rösterna är räknade).

Antalet röster per parti kan inte jämföras på ett rättvist sätt mellan 2018 och 2022 förrän den preliminära rösträkningen är slutförd på onsdagen eller torsdagen veckan efter valdagen.

Jämförelser av valdeltagande

Valmyndigheten har sammanställt valdeltagandet (andel röstande) för 2018 i Excelfiler som innehåller kolumnerna ”Valdeltagande vallokaler” och ”Valdeltagande totalt” (det vill säga vallokaler plus uppsamlingsdistrikt).

”Valdeltagande vallokaler” bör användas för jämförelser mot 2018 vid den preliminära rösträkningen den 11 september, medan ”Valdeltagande totalt” bör användas vid preliminär och slutlig resultaträkning som inkluderar uppsamlingsdistrikten.

I varje Excelfil finns en flik ”Valdistrikt”, som innehåller valdeltagandet för de fysiska valdistrikten. Här är ”Valdeltagande vallokal” och ”Valdeltagande total” identiska.

Uppsamlingsdistrikten, där sent inkomna förtidsröster och brevröster som räknas onsdagen efter valdagen hamnar, finns inte med i denna flik eftersom det inte går att beräkna ett valdeltagande för dem (antal röstberättigade = 0).

Valdeltagande i riksdagsvalet 2018 Excel, 440 kB.
Valdeltagande i landstingsvalet 2018 Excel, 376 kB.
Valdeltagande i kommunvalet 2018 Excel, 383 kB.

Jämförelser mellan valområden 2018 och 2022

Samtliga resultat är jämförbara mot 2018 på valområdesnivå. Inga valområden har ändrats mellan valen.

Jämförelser mellan valkretsar 2018 och 2022

Samtliga resultat är jämförbara mot 2018 på valkretsnivå. Några regioner och kommuner har tagit bort sina valkretsar, men de valkretsar som är kvar är jämförbara mot 2018 (med samma valkretskoder).

Jämförelser mellan valdistrikt 2018 och 2022

Valmyndigheten har sammanställt en Excelfil med uppgift om vilka valdistrikt som är jämförbara mellan 2018 och 2022. Det jämförbara valdistriktet från 2018 har ibland en annan valdistriktskod. I vissa fall har ett valdistrikt 2022 kopplats ihop med flera valdistrikt 2018. Sett över hela riket är omkring 70 procent av valdistrikten 2022 jämförbara med valdistrikt från 2018.

Filen innehåller även en flik med jämförelser mellan uppsamlingsdistrikt 2018 och 2022. I de fall kommuner har tagit bort sina kommunvalkretsar kan uppsamlingsdistriktet 2022 (hela kommunen) jämföras med summan av uppsamlingsdistrikten 2018 (ett uppsamlingsdistrikt per kommunvalkrets).

Excelfilen Jämförelser mellan valdistrikt 2018 och 2022