Publicerad: 2 juli 2024

Huvudinnehåll start

Rådata och statistik

Här hittar du statistik och datamängder inför och efter valet till Europaparlamentet 2024.


Antal röstberättigade

Antal röstberättigade per valdagen den 9 juni 2024

Röstberättigade på valdagen i EU-valet 2024

Antal

Totalt antal röstberättigade

7 942 272

- varav utlandssvenskar

190 459

- varav förstagångsväljare

572 265

- varav EU-medborgare som valt att rösta i det svenska valet

43 189

 

För mer detaljerad statistik se följande ark i Excel. Filen innehåller statistik över antal, ålder och kön på de röstberättigade i valet till Europaparlamentet, per valdistrikt.

Antal röstberättigade per valdistrikt i valet till Europaparlamentet, uppdelat på ålder och kön Excel, 898 kB.

Antal röstberättigade per kvalifikationsdagen den 10 maj 2024

Röstberättigade i EU-valet 2024

Antal

Röstberättigade i valet till Europaparlamentet

7 946 261

– varav förstagångsväljare

572 281

– varav utlandssvenskar

194 485


För mer detaljerad statistik se följande ark i Excel. Statistiken visar antal röstberättigade per valdistrikt i valet till Europaparlamentet per kvalifikationsdagen 10 maj 2024.

Statistik över antal röstberättigade i val till Europaparlamentet, 10 maj 2024 Excel, 877 kB.

Antal röstberättigade per den 1 mars 2024

Statistiken visar antal röstberättigade per valdistrikt i valet till Europaparlamentet 2024, per den 1 mars 2024.

Statistik över antal röstberättigade 1 mars 2024 Excel, 324 kB.

Antal röstberättigade per den 18 oktober 2023

Statistiken visar antal röstberättigade per valdistrikt i valet till Europaparlamentet 2024, per den 18 oktober 2023.

Statistik över antal röstberättigade 18 oktober 2023 Excel, 320 kB.

Antal röstberättigade per den 12 april 2023

Statistiken visar antal röstberättigade per valdistrikt i valet till Europaparlamentet 2024, per den 12 april 2023.

Statistik över antal röstberättigade 12 april 2023 Excel, 303 kB.

Kandidaturer inför val 2024

Kandidaturer inför val 2024, zip-fil som innehåller rådatafil i csv-format Länk till annan webbplats.

Datat uppdateras en gång per dygn. Sista dag för kandidater att samtycka är den 7 juni 2024.

Observera att en kandidat kan ha flera olika kandidaturer, det vill säga om personen kandiderar för flera valområden och/eller partier.

Filen kan öppnas med Excel eller motsvarande kalkylprogram.

Så här använder du csv-filen

 • CSV betyder Comma Separated Values, det vill säga kommaavgränsad textfil
 • Om du öppnar en csv-fil i Excel, och får en fråga om hur du vill separera data, ska du välja att värdena är separerade med semikolon. Då visas värdena per kolumn.
 • Nollor som står i början av listnummer (5 siffror) och partikod (4 siffror) faller bort. Det beror på hur du ställt in format i ditt eget kalkylprogram, till exempel Excel. När du öppnar filen måste du formatera om dessa fält så att nollor läggs till. I Excel väljer du Formatera celler/Anpassat. Skriv sen 0000 för partikod och 00000 för listnummer i fältet ”Typ”.

Filen innehåller följande information

Personuppgifter visas endast för de kandidater som samtyckt till kandidatur.

Fält med * kan vara tomma.

 • Valtyp
  • E = Europaparlamentet
 • Valområdeskod
 • Valområdesnamn
 • Valkretskod
 • Valkretsnamn
 • Partibeteckning
 • Partiförkortning*
 • Partikod
 • Valsedelsstatus*
  • B = Beställd till Valmyndigheten
  • S = Skickad till tryckeri
 • Listnummer* – nummer på listan/namnvalsedeln
 • Valkretsbeteckning på valsedeln
 • Ordning* – kandidaturens plats på namnvalsedeln (se kolumn listnummer ovan).
 • Anmälda kandidater – om partiet har anmälda kandidater i valområdet eller inte, J/N.
 • Samtycke – om kandidaten har lämnat "samtycke” för ett parti som inte anmält sina kandiater, J/N/I (I = irrelevant. Om partiet har anmälda kandidater så lämnas istället förklaring).
 • Förklaring – om kandidaten står på en namnvalsedel och har lämnat ”förklaring” (ett sorts samtycke) för ett parti som anmält sina kandidater, J/N/I (I = irrelevant. Om partiet inte har anmälda kandidater så lämnas istället samtycke)
 • Kandidatnummer – unikt nummer på kandidaten vid detta valtillfälle. På detta sätt går det att identifiera om en kandidat har flera kandidaturer.
 • Namn – om kandidaten är med på en namnvalsedel anges här namnet som visas på valsedeln. Om kandidaten endast lämnat samtycke anges namnet från folkbokföringen. Om kandidaturen inte har lämnat förklaring/samtycke anges istället här orsaken till varför kandidaturen är ogiltig. Uppgift från folkbokföringen kan saknas.
 • Ålder på valdagen* – bygger på uppgifter från folkbokföringen.
 • Kön* – bygger på uppgifter från folkbokföringen.
 • Folkbokföringskommun* – kommun i vilken kandidaten är folkbokförd
 • Valsedelsuppgift* – övrig frivillig id-uppgift på valsedeln, till exempel yrke och ålder. Denna uppgift bestämmer partiet vid beställning av valsedlar.
 • Antal valsedlar för den specifika listan
 • Giltig - en kandidatur är ”giltig=J” om
  • Valsedeln är tryckt (status S i kolumn I), och en förklaring är registrerad för kandidaten om partiet har anmälda kandidater i valområdete
  • En kandidatur är även ”giltig = J” om ett samtycke är registrerat för kandidaten om partiet har ej anmälda kandidater i valområdet. Detta gäller både om valsedel finns och är i status S eller B samt även om partiet inte ens har en namnvalsedel i valområdet.
  • Om något av ovanstående kriterier inte uppfylls är kandidaturen ”giltig=N”.
  • Observera att denna fil uppdateras varje dag och att giltig-värdet kan komma att uppdateras om till exempel en förklaring eller ett samtycke registreras in hos Valmyndigheten”.

Kartor över valdistrikt i val 2024

Nedan finns GIS-filer med valdistriktskartor, en fil per län. De innehåller:

 • koordinater för valdistrikten
 • valdistriktsnamn
 • valdistriktskoder.

Du behöver ha ett GIS-program för att kunna öppna filerna. Filformatet är Json. Ange referenssystem SWEREF99 TM.

Uppgifterna i filerna kommer från respektive länsstyrelse.

Blekinge län Zip, 691 kB.

Dalarnas län Zip, 876 kB.

Gävleborgs län Zip, 577 kB.

Gotlands län Zip, 147 kB.

Hallands län Zip, 1 MB.

Jämtlands län Zip, 735 kB.

Jönköpings län Zip, 2 MB.

Kalmar län Zip, 993 kB.

Kronobergs län Zip, 1 MB.

Norrbottens län Zip, 603 kB.

Skåne län Zip, 2 MB.

Södermanlands län Zip, 442 kB.

Stockholms län Zip, 1 MB.

Uppsala län Zip, 705 kB.

Värmlands län Zip, 1 MB.

Västerbottens län Zip, 562 kB.

Västernorrlands län Zip, 616 kB.

Västmanlands län Zip, 562 kB.

Västra Götalands län Zip, 4 MB.

Örebro län Zip, 693 kB.

Östergötlands län Zip, 1 MB.

Mottagna förtidsröster

I den här filen kan du se hur många förtidsröster som har tagits emot per dag och röstningslokal. Observera att siffrorna bygger på det som registrerats in och att vissa kommuner registrerar med någon dags fördröjning. Filen uppdateras varje dag.

Siffrorna kan ändras fram till den 30 juni 2024.

Mottagna förtidsröster (csv-format) Länk till annan webbplats.

Partier som deltar i val 2024

Deltagande partier i val 2024, rådatafil i csv-format Länk till annan webbplats.

Datat uppdateras en gång per dygn. Sista dag för partier att anmäla deltagande var den 10 maj 2024.

Partisymboler

Partisymboler för de partier som har en symbol hittar du i nedanstående zip-fil för nedladdning. Zip-filen innehåller alla symboler som bildfiler. Bilderna är döpta efter respektive partikod som finns i listan över deltagande partier.

Partisymboler för deltagande partier i val 2024 Länk till annan webbplats.

Så här använder du csv-filen

 • CSV betyder Comma Separated Values, det vill säga kommaavgränsad textfil
 • Om du öppnar en csv-fil i Excel, och får en fråga om hur du vill separera data, ska du välja att värdena är separerade med semikolon. Då visas värdena per kolumn.
 • Nollor som står i början av partikoderna (4 siffror) faller bort. Det beror på hur du ställt in format i ditt eget kalkylprogram, till exempel Excel. När du öppnar filen måste du formatera om fälten för partikod så att nollor läggs till. I Excel väljer du Formatera celler/Anpassat. Skriv sen 0000 för partikod i fältet ”Typ”.

Filen innehåller följande information

Personuppgifter visas endast för de kandidater som samtyckt till kandidatur.

Fält med * kan vara tomma.

 • Valtyp
  • E = Europaparlamentet
 • Valområdeskod
 • Valområdesnamn
 • Valkretskod
 • Valkretsnamn
 • Länskod
 • Länsnamn
 • Partibeteckning
 • Partiförkortning
 • Partikod
 • Anmälningsdatum – datum då anmälan om deltagande inkommit. Om det är en automatisk anmälan på grund av representation står valdagen 2019-05-26, och om det är en automatisk anmälan på grund av kandidatanmälan står det datum som kandidaterna anmäldes.
 • Beslutsdatum – datum då anmälan registrerats. Om det är en automatisk anmälan på grund av representation står valdagen 2019-05-26, och om det är en automatisk anmälan på grund av kandidatanmälan står det datum som kandidaterna anmäldes. Om fältet är tomt betyder det att partiets anmälan är under handläggning.
 • Diarienummer för ärendet (om det är en automatisk anmälan på grund av representation eller på grund av anmälda kandidater är detta fält tomt).
 • Registrerad partibeteckning – J/N (Partiet har förutom anmält deltagande även en registrerad partibeteckning).
 • Anmälda kandidater – J/N (Partiet har registrerad partibeteckning och har anmält kandidater i valområde).
 • Deltagandegrund för partiet
  • R = Redan representerad, anses anmält deltagande
  • A = Anmält deltagande
  • K = Anmält kandidater och anses genom det anmält deltagande

Preliminärt och slutligt valresultat, statistik

I den första filen finns det preliminära resultatet efter vallokalernas rösträkning. I den andra filen finns hela det slutliga valresultatet, inklusive uppsamlingsdistrikten som räknades under onsdagen efter valdagen. Båda filerna innehåller jämförelser med resultatet 2019.

Preliminärt valresultat i val till Europaparlamentet 2024, vallokalernas rösträkning Excel, 4 MB.

Slutligt valresultat i val till Europaparlamentet 2024, inklusive uppsamlingsdistrikten Excel, 9 MB.

Personröster i val till Europaparlamentet 2024 Excel, 9 MB.

Röstmottagningsställen

Lokaler för förtidsröstning i Sverige

I de här filerna kan du se lokaler för förtidsröstning. Vi uppdaterar filerna varje dag. Efter den 29 april kommer endast mindre ändringar att göras.

Lokaler för förtidsröstning i Sverige (.csv-format) Länk till annan webbplats.

Lokaler för förtidsröstning i Sverige (.json-format) Länk till annan webbplats.

Vallokaler

I de här filerna kan du se vallokaler. Vi uppdaterar filerna varje dag. Efter den 29 april kommer endast mindre ändringar att göras.

Vallokaler i Sverige (.csv-format) Länk till annan webbplats.

Vallokaler i Sverige (.json-format) Länk till annan webbplats.

Statistik över antal utlandsröstkort per land

Statistiken visar antal skickade utlandsröstkort per land inför valet till Europaparlamentet.

Statistik över antal utlandsröstkort per land Excel, 13 kB.